.RU

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної

Міністерство освіти та науки України


Донецький національний


університет


Економіко-правовий факультет
ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Методичні рекомендації до вивчення


дисципліни на основі кредитно-модульної


системи організації навчального процесу


(для студентів спеціальності 0601 «Правознавство»


денного відділення)


Донецьк 2009


ББК УДК Х62 я73
Теорія права і держави: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу (для студентів спеціальності 0601 «Правознавство») / Укл. К.С. Хахуліна, І.В. Стадник, В.А. Малига. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 108 с.
Укладачі: К.С. Хахуліна, канд. юрид. наук, доц.
І.В. Стаднік, ст. викл.
В.А. Малига, канд. юрид. наук, доц.
Відповід. за випуск: В.А. Малига, канд. юрид. наук, доц.
Затверджено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін. Протокол № 1 від 27.08.2009 р.
© Донецький національний університет, 2009.
© Хахуліна К.С., Стадник І.В., Малига В.А., 2009.

ЗМІСТ 1. Анотація дисципліни4 1. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять6 1. Тематичний план дисципліни «Теорія права і держави»11 1. Рекомендації до вивчення окремих модулів і тем дисципліни13 1. Плани семінарських занять і завдання для самоперевірки знань26 1. Рекомендації до виконання завдань для самостійної роботи студентів50 1. Критерії оцінки самостійної роботи студентів51 1. Зразок завдання для виконання самостійної роботи студентів52 1. Рекомендації до виконання студентами індивідуальної роботи52 1. Критерії оцінки індивідуальної роботи студентів53 1. Зразок завдання для виконання індивідуальної роботи студентів54 1. Порядок оцінки знань студентів згідно з виконаними роботами і на основі кредитно-модульної системи54 1. Контрольні питання для підготовки до заліку і іспиту63 1. Тематика курсових і дипломних робіт70 1. Список рекомендованої літератури72 1. Список додаткової літератури75 1. Корисні посилання на ресурси Internet, які можуть бути використані при вивченні дисципліни98
^ АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.