.RU

Maria Antoinette, francia királyné - A történeti Szemle repertóriuma 1912—1930 Összeállította: Hernádi László Mihály...

Maria Antoinette, francia királyné


Wertheimer Ede: Mária Antónia királynénak állítólagos levelei.

=1914/4. 576—578. /KK/.

Mária hercegnő


Miskolczy István: Mária hercegnő, Nagy Lajos jegyese.

=1929/1—4. 75—95. /É/.

Mária királyné


Ortvay Tivadar: Egy magyar királyné emlékének nyomozása a külföldön.

=1913/4. 576—593. /KK/.

Márki Sándor


A magyar történettudomány halottai 1922—1925.

=1926/1—4. 234.

Mátyás, I., magyar király


Fraknói Vilmos: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. 1—2.

=1914/1. 61—99.; /2. 212—256. /É/.

Fraknói Vilmos: Az 1472-iki zerbsti szövetség. (Helyreigazítás.)

=1915/1. 115—118. /KK/.

Thallóczy Lajos: Bosznia, mint Mátyás király foglalmánya.

=1915/4. 515—544. /É/.

Békefi Remig ism.: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral.

=1916/4. 519.

Fraknói Vilmos: Beckensloer magyar prímás III. Frigyes német császár szolgálatában 1459—1489. 1—2.

=1917/2. 159—186.; /3—4. 259—283. /É/.

Mayer Béla


A magyar történettudomány halottai 1922—1925.

=1926/1—4. 234.

Mazzini, Giuseppe


Kropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.

=1913/2. 265—271. /KK/.

McCarthy, Justin


Kropf Lajos: Nekrológ. Justin McCarthy (1830—1912).

=1912/4. 636—639. /K/.

messiásKégl Sándor: A legujabb mohammedán messiás [Mirza Ahmad].

=1912/2. 220—225. /É/.

Mestrianae


Finály Gábor: Mestrianae pannoniai község helye.

=1916/4. 480—489. /É/.

Metternich, Klemens Lothar Wenzel von, herceg


Kropf Lajos ism.: Sandeman, G. A. C.: Metternich with ten illustrations.

=1912/3. 446—448.

Bleyer Jakab: Metternich és Zichy Julia grófnő.

=1914/3. 371—375. /É/.

Mezopotámia


Kmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.

=1914/3. 321—345. /É/.

Mika Sándor


Domanovszky Sándor: Nekrológ. Mika Sándor (1859—1912).

=1912/3. 477—479. /K/.

milánói felkelésKropf Lajos: Kossuth és Mazzini 1853-ban.

=1913/2. 265—271. /KK/.

Miltiades


Heinlein István: Miltiades pere.

=1915/1. 1—31. /É/.

misztikus kultuszokRévay József ism.: Clemen, Carl: Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das älteste Christentum.

=1918/1—2. 120—121.

Mithra-kultusz


Révay József ism.: Kluge, Theodor: Der Mithra-kult. — Wolff, Georg: Über Mithrasdienst und Mithreen.

=1912/4. 590—592.

mohamedán jogOsztern Salamon Pál: A «Szent Háború» (Dsihâd) a mohammedán jog szempontjából. (Egy fejezet az iszlám államtanából.)

=1916/2. 185—228. /É/.

mohamedánokKégl Sándor: A legujabb mohammedán messiás [Mirza Ahmad].

=1912/2. 220—225. /É/.

Moldvaország


Gyalokay Jenő: Bem moldvaországi hadműveletei. (1849 július 23—25.)

=1918/3—4. 237—253. /É/.

Mommsen, Theodor


Geréb József: Miért nem írta meg Mommsen római történetének negyedik kötetét?

=1918/3—4. 310—313. /K/.

mongol hódításHóman Bálint ism.: Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert.

=1913/4. 597—599.

Monod, Gabriel


Kont Ignácz: Nekrológ. Gabriel Monod (1844—1912).

=1912/3. 475—477. /K/.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.