.RU

7-1-4- Zajedničko tehničko tajništvo - 2- analiza (teritorijalni, društveni I gospodarski kontekst programskog područJA) 13

7-1-4- Zajedničko tehničko tajništvo


Zajedničko tehničko tajništvo (JTS) postavlja Upravna Direkcija15 u dogovoru s državama sudionicama Programa. Zajedničko tehničko tajništvo predstavlja glavnu tehničko-administrativnu strukturu koja podržava Program, te pomaže Upravnoj direkciji, Zajedničkom odboru za praćenje, Upravnom odboru, Certifikacijskom tijelu i Revizorskom tijelu u provedbi njihovih zadataka.

Zajedničko tehničko tajništvo osniva se u Italiji, u L'Aquili, na sljedećoj adresi:

Adresa: Piazza Santa Giusta, Palazzo Centi – L’Aquila

E-mail: info@adriaticoipa.com

Zadaci dodijeljeni Zajedničkom tehničkom tajništvu su sljedeći:

  1. olakšavanje odnosa među dionicima;

  2. pružanje informacija o Programu;

  3. pomoć u sastavljanju poziva za prijedloge i njihovo objavljivanje;

  4. prikupljanje prijedloga za projekte;

  5. organizacija sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, Upravnog odbora i ostalih sastanaka;

  6. potvrda službenog prihvaćanja projekata;

  7. podrška upravljačkim strukturama programa u obavljanju njihovih dužnosti;

  8. središnje prikupljanje i obrada podataka o provedbi projekta u svrhu praćenja provedbe programa;

  9. prikupljanje izvještaja o napretku od glavnih korisnika;

  10. potvrđivanje izvješća o napretku koje su predali vodeći korisnici


Osoblje Zajedničkog tehničkog tajništva, koje je angažirala i vodila Upravna direkcija, je odabrano putem procedure javnog nadmetanja te moraju ispuniti profesionalne zahtjeve koje traži to mjesto kao i poznavanje jezika koji se koriste u državama koje sudjeluju u Programu.

7-1-5- Ured za kontrolu prve razine


Za razvijanje organizacije Sustava za prvu razinu kontrole u kontekstu aktivnosti koje podržava Upravno tijelo kao što je navedeno u Programu potrebno je osnovati Ured za prvu razinu kontrole (FLCO) i Decentralizirane urede u upravama država članicama/ državama kandidatima /državama potencijalnim kandidatima, koji će provjeravati sve aktivnosti ili dijelove aktivnosti koje se provode u prihvatljivom području.

Ured provodi sljedeće zadatke: 1) koordinaciju aktivnosti decentraliziranih ureda za kontrolu; 2) jamči jednakost interpretacije i procjene prihvatljivosti troškova; 3) kontrolira usklađenost korisnikovih podataka o rasporedu troškova, upisanih u sustav u decentraliziranim uredima prema teritorijalnoj kvalifikaciji i podataka o upisima rasporeda sredstava za Prioritet 4; 4) primanje svih provjerenih potvrda o troškovima od korisnika, provjere službene točnosti potvrđenih izjava o troškovima i priprema deklaracije o troškovima koja se šalje Tijelu za izdavanje potvrda; 5) nadziranje upisivanja u nadzorni sustav i provođenje potvrđivanja i konsolidacije podataka o troškovima; 6) obrada podataka i sastavljanje izvješća o financijskom napretku Programa.

Ured je odgovoran za potvrdu dokumentacije svih (100%) aktivnosti za koje su korisnici podnijeli Deklaracije o troškovima radi potvrđivanja prihvatljivosti troškova prema sljedećim načelima:

1) načelo učinkovitosti: zahtijeva potvrdu da su korisnici ili njihovi partneri napravili trošak prilikom provedbe projekta;

2) načelo legitimnosti: zahtijeva potvrdu da je trošak u skladu s pravilima EU-a i nacionalnim pravilima;

3) načelo lokalizacije aktivnosti: zahtijeva da je trošak nastao pri aktivnosti u prihvatljivom području programa;

4) načelo dokumentiranog dokaza: zahtijeva da se trošak dokumentira pomoću primljenih fraktura ili knjigovodstvenih zapisa koji jednako vrijede pred zakonom.

Ured može u određenim slučajevima zahtijevati dodatne dokumente od korisnika.

Postupak vezano uz prvu razinu kontrole mora početi s pripremom svakog Korisnika za knjigovodstvo troškova za aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti.

Da bi se to moglo ostvariti, svaki Korisnik mora provesti administrativnu i knjigovodstvenu procjenu dokumentacije koja prati njegovu Deklaraciju troškova i mora zabilježiti te postupke na popisu za samoprocjenu koji dostavlja osoba nadležna za prvu razinu kontrole i koji se prosljeđuje s deklaracijom.

Ured odgovoran za svaku državu potvrđuje dokumente za sve aktivnosti (100%) za koje korisnici prijavljuju troškove kako bi se potvrdila njihova prihvatljivost. Nakon potvrde Ured izdaje potvrdu o prihvatljivosti troškova za svakog korisnika ili zahtjeva dodatnu dokumentaciju da bi nadopunio dokumentaciju koju je primio od Korisnika.

Potvrda o troškovima se šalje : 1) Korisniku na kojeg se upis odnosi; 2) Prvom centraliziranom uredu za kontrolu; 3) vodećem Korisniku.

Nakon potvrde dokumenata Ured za prvu razinu kontrole- Decentralizirani ured provodi in situ potvrđivanje slojevitog uzorkovanja aktivnosti prema vrsti aktivnosti i Korisniku.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.