.RU

Jednostki administracyjne drugiego rzędu - старонка 10

Koszele

; błr. Kašali (trl.), Kaszali (trb.); ros. Košeli (trl.), Koszeli (trb.); 53°02′50″N, 24°54′50″E [obwód grodzieński, rejon zelwieński]

Koszelewo

; błr. Kašaliova (trl.), Kaszalowa (trb.); ros. Košelevo (trl.), Koszelewo (trb.); 53°32′20″N, 25°43′25″E [obwód grodzieński, rejon nowogródzki]

Koszewniki

; błr. Kašeŭniki (trl.), Kaszeuniki (trb.); ros. Koševniki (trl.), Koszewniki (trb.); 53°39′00″N, 23°53′50″E [obwód grodzieński, rejon grodzieński]

Kościeniewicze

; błr. Kascianievičy (trl.), Kascianiewiczy (trb.); ros. Kosteneviči (trl.), Kostieniewiczi (trb.); 54°35′20″N, 27°12′30″E [obwód miński]

Kościeniewo

; błr. Kasciani (trl.), Kasciani (trb.); ros. Kosteni (trl.), Kostieni (trb.); 53°04′05″N, 25°12′20″E [obwód grodzieński, rejon słonimski]

Kościeniewo

; błr. Kascianiova (trl.), Kascianiowa (trb.); ros. Kostenevo (trl.), Kostieniewo (trb.); 53°43′20″N, 24°49′30″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kościewicze

; błr. Kascievičy (trl.), Kasciewiczy (trb.); Kościevičy (trl.), Kościewiczy (trb.); ros. Kosteviči (trl.), Kostiewiczi (trb.); 53°04′55″N, 24°50′10″E [obwód grodzieński, rejon zelwieński]

Kościukowicze

; błr. Kasciukovičy (trl.), Kasciukowiczy (trb.); ros. Kostjukoviči (trl.), Kostiukowiczi (trb.); 53°21′30″N, 32°03′30″E [obwód mohylewski]

Kotczyn

; błr. Katčyno (trl.), Katczyno (trb.); ros. Kotčino (trl.), Kotczino (trb.); 53°16′35″N, 24°56′30″E [obwód grodzieński, rejon mostowski]

Kowalewszczyzna

; błr. Kavalieŭščyna (trl.), Kawaleuszczyna (trb.); ros. Kovalevščina (trl.), Kowalewszczyna (trb.); 54°11′05″N, 25°26′30″E [obwód grodzieński, rejon werenowski]

Kowalicze

; błr. Kavaličy (trl.), Kawaliczy (trb.); ros. Kovaliči (trl.), Kowaliczi (trb.); 53°29′15″N, 23°56′30″E [obwód grodzieński, rejon grodzieński]

Kowerdziaki

; błr. Kavierdziaki (trl.), Kawierdziaki (trb.); ros. Koverdjaki (trl.), Kowierdiaki (trb.); 52°10′30″N, 23°40′10″E [obwód brzeski]

Kowszowo

; błr. Kaŭšova (trl.), Kauszowa (trb.); ros. Kovšovo (trl.), Kowszowo (trb.); 53°31′30″N, 24°11′30″E [obwód grodzieński, rejon mostowski]

Kozakowszczyzna Nowa

; błr. Novaja Kazakoŭščyna (trl.), Nowaja Kazakouszczyna (trb.); ros. Novaja Kazakovščina (trl.), Nowaja Kazakowszczina (trb.); 54°05′20″N, 25°03′20″E [obwód grodzieński, rejon werenowski]

Kozakowszczyzna Stara

; błr. Staraja Kazakoŭščyna (trl.), Staraja Kazakouszczyna (trb.); ros. Staraja Kazakovščina (trl.), Staraja Kazakowszczina (trb.); 54°04′50″N, 25°03′50″E [obwód grodzieński, rejon werenowski]

Koziany

; błr. Kaziany (trl.), Kaziany (trb.); ros. Kozjany (trl.), Koziany (trb.); 55°18′00″N, 26°51′15″E [obwód witebski]

Kozłowicze

; błr. Kazlovičy (trl.), Kazłowiczy (trb.); ros. Kozloviči (trl.), Kozłowiczi (trb.); 53°40′15″N, 24°01′45″E [obwód grodzieński, rejon grodzieński]

Kozłowicze

; błr. Kazlovičy (trl.), Kazłowiczy (trb.); ros. Kozloviči (trl.), Kozłowiczi (trb.); 53°08′30″N, 25°08′30″E [obwód grodzieński, rejon zelwieński]

Kozłowszczyzna

; błr. Kazloŭščyna (trl.), Kazłouszczyna (trb.); ros. Kozlovščina (trl.), Kozłowszczina (trb.); 53°18′40″N, 25°17′30″E [obwód grodzieński, rejon zdzięcielski]

Kozłowszczyzna

; błr. Kazloŭščyna (trl.), Kazłouszczyna (trb.); ros. Kozlovščina (trl.), Kozłowszczina (trb.); 55°11′20″N, 27°21′20″E [obwód witebski]

Koźlany

; błr. Kazliany (trl.), Kazliany (trb.); ros. Kozljany (trl.), Kozlany (trb.); 53°54′40″N, 24°47′25″E [obwód grodzieński, rejon werenowski]

Kożangródek

; błr. Kažan-Haradok (trl.), Każan-Haradok (trb.); ros. Kožan-Gorodok (trl.), Kożan-Gorodok (trb.); 52°12′20″N, 27°00′30″E [obwód brzeski]

Kraje

; błr. Krai (trl.), Krai (trb.); ros. Krai (trl.), Krai (trb.); 52°29′50″N, 26°00′20″E [obwód brzeski]

Krakówka

; błr. Krakaŭka (trl.), Krakauka (trb.); ros. Krakovka (trl.), Krakowka (trb.); 54°26′30″N, 25°59′20″E [obwód grodzieński, rejon oszmiański]

Krasna

; błr. Krasnaje (trl.), Krasnaje (trb.); ros. Krasnoe (trl.), Krasnoje (trb.); 53°35′10″N, 26°10′40″E [obwód grodzieński, rejon korelicki]

Krasna

; błr. Krasnaja (trl.), Krasnaja (trb.); ros. Krasnaja (trl.), Krasnaja (trb.); 53°37′50″N, 25°15′30″E [obwód grodzieński, rejon lidzki]

Krasna

; błr. Krasnaja (trl.), Krasnaja (trb.); ros. Krasnaja (trl.), Krasnaja (trb.); 53°38′45″N, 24°40′50″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Krasna

; błr. Krasnaja (trl.), Krasnaja (trb.); ros. Krasnaja (trl.), Krasnaja (trb.); 53°42′55″N, 24°50′50″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Krasna Wola

; błr. Čyrvonaja Volja (trl.), Czyrwonaja Wola (trb.); ros. Krasnaja Volja (trl.), Krasnaja Wola (trb.); 52°22′40″N, 27°03′40″E [obwód brzeski]

Krasne Sioło

; błr. Krasnasieĺski (trl.), Krasnasielski (trb.); ros. Krasnosel´skij (trl.), Krasnosielskij (trb.); 53°15′40″N, 24°25′30″E [obwód grodzieński, rejon wołkowyski]

Krasnopol

; błr. Krasnapollie (trl.), Krasnapolle (trb.); ros. Krasnopol´e (trl.), Krasnopolje (trb.); 53°20′00″N, 31°24′00″E [obwód mohylewski]

Krasnowce

; błr. Krasnoŭcy (trl.), Krasnoucy (trb.); ros. Krasnovcy (trl.), Krasnowcy (trb.); 53°49′50″N, 25°02′30″E [obwód grodzieński, rejon lidzki]

Krasula

; błr. Krasuli (trl.), Krasuli (trb.); ros. Krasuli (trl.), Krasuli (trb.); 53°38′35″N, 24°56′30″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kraślany

; błr. Kraslianie (trl.), Kraslanie (trb.); ros. Kresljane (trl.), Krieslanie (trb.); 53°36′40″N, 24°28′45″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kraśna

; błr. Krasnaje (trl.), Krasnaje (trb.); ros. Krasnoe (trl.), Krasnoje (trb.); 53°03′30″N, 23°58′30″E [obwód grodzieński, rejon brzostowicki]

Kraśne

; błr. Krasnaje (trl.), Krasnaje (trb.); ros. Krasnoe (trl.), Krasnoje (trb.); 54°14′50″N, 27°04′40″E [obwód miński]

Krejwańce

; błr. Krajvancy (trl.), Krajwancy (trb.); ros. Krejvancy (trl.), Kriejwancy (trb.); 54°23′28″N, 25°44′50″E [obwód grodzieński, rejon oszmiański]

Kremuszówka

; błr. Kramušaŭka (trl.), Kramuszauka (trb.); ros. Kremuševka (trl.), Kriemuszewka (trb.); 53°44′37″N, 25°40′55″E; [obwód grodzieński, rejon nowogródzki]

Kresówka

; błr. Praliejki (trl.), Pralejki (trb.); ros. Prolejki (trl.), Prolejki (trb.); 53°47′27″N, 23°35′17″E [obwód grodzieński, rejon grodzieński]

Krewo

; błr. Kreva (trl.), Krewa (trb.); ros. Krevo (trl.), Kriewo (trb.); 54°18′35″N, 26°17′00″E [obwód grodzieński, rejon smorgoński]

Krońki

; błr. Krońki (trl.), Krońki (trb.); ros. Kron´ki (trl.), Krońki (trb.); 53°47′10″N, 24°46′20″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kropiwnica

; błr. Krapiŭnica (trl.), Krapiunica (trb.); ros. Krapivnica (trl.), Krapiwnica (trb.); 52°56′50″N, 24°17′20″E [obwód grodzieński, rejon świsłocki]

Kroszyn

; błr. Krošyn (trl.), Kroszyn (trb.); ros. Krošin (trl.), Kroszyn (trb.); 53°11′55″N, 26°09′20″E [obwód brzeski]

Królewszczyzna

; błr. Krulieŭščyna (trl.), Kruleuszczyna (trb.); ros. Krulevščina (trl.), Krulewszczina (trb.); 55°01′40″N, 27°46′50″E [obwód witebski]

Kruhlik

; błr. Kruhliki (trl.), Kruhliki (trb.); ros. Krugliki (trl.), Krugliki (trb.); 53°26′00″N, 23°55′00″E [obwód grodzieński, rejon grodzieński]

Kruhłe

; błr. Kruhlaje (trl.), Kruhłaje (trb.); ros. Krugloe (trl.), Krugłoje (trb.); 54°15′00″N, 29°47′40″E [obwód mohylewski]

Kruhowicze Małe

; błr. Malyja Kruhovičy (trl.), Małyja Kruhowiczy (trb.); ros. Malye Krugoviči (trl.), Małyje Krugowiczi (trb.); 52°47′30″N, 26°36′00″E [obwód brzeski]

Kruhowicze Wielkie

; błr. Vialikija Kruhovičy (trl.), Wialikija Kruhowiczy (trb.); ros. Bol´šie Krugoviči (trl.), Bolszyje Krugowiczi (trb.); 52°46′35″N, 26°37′45″E [obwód brzeski]

Krupa

; błr. Krupava (trl.), Krupawa (trb.); ros. Krupovo (trl.), Krupowo (trb.); 53°55′45″N, 25°12′00″E [obwód grodzieński, rejon lidzki]

Krupka

; błr. Krupki (trl.), Krupki (trb.); ros. Krupki (trl.), Krupki (trb.); 54°19′00″N, 29°08′20″E [obwód miński]

Krupowo

; błr. Krupava (trl.), Krupawa (trb.); ros. Krupovo (trl.), Krupowo (trb.); 53°29′00″N, 24°50′50″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kryczniki

; błr. Kryčniki (trl.), Kryczniki (trb.); ros. Kričniki (trl.), Kriczniki (trb.); 54°03′35″N, 26°01′10″E [obwód grodzieński, rejon iwiejski]

Krzemienica

; błr. Kramianica (trl.), Kramianica (trb.); ros. Kremjanica (trl.), Kriemianica (trb.); 53°13′00″N, 24°41′10″E [obwód grodzieński, rejon zelwieński]

Krzyczew

; błr. Kryčaŭ (trl.), Kryczau (trb.); ros. Kričev (trl.), Kriczew (trb.); 53°42′00″N, 31°43′00″E [obwód mohylewski]

Krzywicze

; błr. Kryvičy (trl.), Krywiczy (trb.); ros. Kriviči (trl.), Kriwiczi (trb.); 53°50′55″N, 25°41′40″E [obwód grodzieński, rejon iwiejski]

Krzywicze

; błr. Kryvičy (trl.), Krywiczy (trb.); ros. Kriviči (trl.), Kriwiczi (trb.); 53°13′00″N, 24°50′00″E [obwód grodzieński, rejon zelwieński]

Krzywicze

; błr. Kryvičy (trl.), Krywiczy (trb.); ros. Kriviči (trl.), Kriwiczi (trb.); 54°43′00″N, 27°17′30″E [obwód miński]

Krzywokonna

; błr. Kryvakonna (trl.), Krywakonna (trb.); ros. Krivokonno (trl.), Kriwokonno (trb.); 53°09′50″N, 24°43′35″E [obwód grodzieński, rejon zelwieński]

Krzywonosy

; błr. Kryvanosaŭcy (trl.), Krywanosaucy (trb.); ros. Krivonosovcy (trl.), Kriwonosowcy (trb.); 53°18′45″N, 24°19′15″E [obwód grodzieński, rejon wołkowyski]

Krzywoszyn

; błr. Kryvošyn (trl.), Krywoszyn (trb.); ros. Krivošin (trl.), Kriwoszyn (trb.); 52°52′20″N, 26°07′50″E [obwód brzeski]

Kublicze

; błr. Kubličy (trl.), Kubliczy (trb.); ros. Kubliči (trl.), Kubliczi (trb.); 55°09′40″N, 28°20′20″E [obwód witebski]

Kucewicze

; błr. Kucavičy (trl.), Kucawiczy (trb.); ros. Kuceviči (trl.), Kucewiczi (trb.); 54°23′05″N, 26°07′00″E [obwód grodzieński, rejon oszmiański]

Kuchczyce

; błr. Kuchčycy (trl.), Kuchczycy (trb.); ros. Kuhčicy (trl.), Kuchczicy (trb.); 53°02′00″N, 26°34′00″E [obwód miński]

Kucy Las

; błr. Kucy Lies (trl.), Kucy Les (trb.); ros. Kucyj Les (trl.), Kucyj Les (trb.); 53°51′20″N, 24°35′00″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kukiełki

; błr. Kukalki (trl.), Kukałki (trb.); ros. Kukolki (trl.), Kukołki (trb.); 53°08′55″N, 24°08′30″E [obwód grodzieński, rejon wołkowyski]

Kukinie

; błr. Kukini (trl.), Kukini (trb.); ros. Kukini (trl.), Kukini (trb.); 53°36′55″N, 24°54′10″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kukle

; błr. Kukli (trl.), Kukli (trb.); ros. Kukli (trl.), Kukli (trb.); 53°54′20″N, 24°52′35″E [obwód grodzieński, rejon werenowski]

Kuklicze

; błr. Kukličy (trl.), Kukliczy (trb.); ros. Kukliči (trl.), Kukliczi (trb.); 52°50′00″N, 24°31′20″E [obwód grodzieński, rejon świsłocki]

Kulbaczyn

; błr. Kuĺbačyna (trl.), Kulbaczyna (trb.); ros. Kul´bačino (trl.), Kulbaczino (trb.); 53°43′05″N, 24°34′30″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kule

; błr. Kuli (trl.), Kuli (trb.); ros. Kuli (trl.), Kuli (trb.); 53°12′05″N, 23°54′45″E [obwód grodzieński, rejon brzostowicki]

Kulesze

; błr. Kuliašy (trl.), Kulaszy (trb.); ros. Kuleši (trl.), Kuleszy (trb.); 53°53′10″N, 24°36′20″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

Kulkiszki

; błr. Kuĺkiški (trl.), Kulkiszki (trb.); ros. Kul´kiški (trl.), Kulkiszki (trb.); 54°17′55″N, 25°29′10″E [obwód grodzieński, rejon werenowski]

Kulowce

; błr. Kuliaŭcy (trl.), Kulaucy (trb.); ros. Kulevcy (trl.), Kulewcy (trb.); 53°49′30″N, 24°31′40″E [obwód grodzieński, rejon szczuczyński]

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.