.RU

2. Акцизний збір - Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 14

2. Акцизний збір


Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року № 313/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24 травня 1996 року № 216/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року № 30/96-ВР

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року № 329/95-ВР

Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27 грудня 2002 року № 1234/2002

Указ Президента України "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 11 липня 2001 року № 510/2001

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року № 18-92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом спирту" від 29 серпня 2002 року № 1266

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" від 7 серпня 2001 року № 940

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням" від 5 липня 1999 року № 1197

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію" від 27 лютого 1999 року № 275

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" від 16 лютого 1998 року № 155

Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів" від 28 жовтня 1997 року № 1172

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року № 1284

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України" від 19 березня 2001 року № 111

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Податок на додану вартість


Council Regulation (EEC) № 218/92 of 27 January 1992 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT)

OJ L 024, 01.02.92 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) № 218/92 від 27 січня 1992 року щодо адміністративного співробітництва в галузі непрямого оподаткування

ОВ L 024, 01.02.92 С. 1 

Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory

OJ L 326, 21.11.86 p. 40 

Тринадцята Директива Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території Співтовариства

ОВ L 326, 21.11.86 С. 40 

Council Directive 83/181/EEC of 28 March 1983 determining the scope of Article 14 (1) (d) of Directive 77/388/EEC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods

OJ L 105, 23.04.83 p. 38 

Директива Ради 83/181/ЄЕС від 28 березня 1983 року щодо визначення сфери дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість кінцевого імпорту деяких товарів

ОВ L 105, 23.04.83 С. 38 

Eighth Council Directive 79/1072/EEC of 6 December 1979 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country

OJ L 331, 27.12.79 p. 11 

Восьма Директива Ради 79/1072/ЄЕС від 6 грудня 1979 щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постійного місця здійснення підприємницької діяльності на території країни

ОВ L 331, 27.12.79 С. 11 

Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation

OJ L 336, 27.12.77 p. 15 

Директива Ради 77/799/ЄЕС від 19 грудня 1977 року щодо взаємного співробітництва компетентних органів держав-членів в сфері прямого та непрямого оподаткування

ОВ L 336, 27.12.77 С. 15 

Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment

OJ L 145, 13.06.77 p. 1 

Шоста Директива Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - Єдина система податку на додану вартість: єдина база оподаткування

ОВ L 145, 13.06.77 С. 1 

Third Council Directive 69/463/EEC of 9 December 1969 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes - introduction of value added tax in Member States

OJ L 320, 20.12.69 p. 34 

Третя Директива Ради 69/463/ЄЕС від 9 грудня 1969 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту - введення податку на додану вартість у державах-членах

ОВ L 320, 20.12.69 С. 34 

First Council Directive 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes

OJ P 071, 14.04.67 p. 1301 

Перша Директива Ради 67/227/ЄЕС від 11 квітня 1967 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту

ОВ P 071, 14.04.67 С. 1301 

2000/185/EC: Council Decision of 28 February 2000 authorising Member States to apply a reduced rate of VAT to certain labour-intensive services in accordance with the procedure provided for in Article 28(6) of Directive 77/388/EEC

OJ L 059, 04.03.2000 p. 10 

2000/185/ЄС: Рішення Ради від 28 лютого 2000 року щодо дозволу застосування державами-членами зниженої ставки ПДВ до деяких трудомістких послуг у відповідності з процедурою, встановленою у статті 28(6) Директиви 77/388/ЄЕС

ОВ L 059, 04.03.2000 С. 10 

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.