.RU

УДА′РНАЯ, вул. – г. Гомель УКРАІ′НСКАЯ - Структурна-граматычны аналіз гадонімаў гомельшчыны

У


УДА′РНАЯ,

вул. – г. Гомель

УКРАІ′НСКАЯ,

вул. – г. Гомель (былая

ВАДАП’Я′НАВА, АНДРЭЕЎСКАЯ

)

УЛАДЗІ′МІРАВА,

вул. – г. Гомель

УЛА′СЕНКІ,

вул. – г. Добруш (былая

ПРАЛЕТА′РСКАЯ

)

УЛЬЯ′НАВА,

вул. – г. Добруш, г. Петрыкаў, г. Чачэрск

УЛЬЯ′НАЎСКАЯ,

вул. – г. Гомель, г. Мазыр

УНІВЕРСІТЭЦКАЯ,

вул. – г. Гомель (былая

3-я РЭВАЛЮЦЫ′ЙНАЯ

)

УРАДЖА′ЙНАЯ,

вул. – г. Гомель (былая

ПЕРШАМА′ЙСКАЯ

)

УРАДЖА′ЙНАЯ,

2-я,

вул. – г. Гомель

УРАДЖА′ЙНЫ,

1-ы,

завул. – г. Гомель

УРАДЖА′ЙНЫ,

2-і,

завул. – г. Гомель

УРАДЖА′ЙНЫ,

1-ы,

пр-зд – г. Гомель

УРАДЖА′ЙНЫ,

2-і,

пр-зд – г. Гомель

УРЫ′ЦКАГА,

вул. – г. Гомель, г.п. Акцябрскі, г. Добруш, г. Жлобін,

г. Рагачоў, г. Рэчыца, г. Тураў Жытк. р-на, г. Чачэрск

У′СА М.,

вул. – г.п. Акцябрскі

УСХОДНІ,

м-н – г. Буда-Кашалёва

УСХОДНІ,

завул. – г. Жлобін, г. Рагачоў, г. Рэчыца

УСХО′ДНЯЯ,

вул. – г. Гомель, г.п. Брагін, г. Ельск, г. Жлобін, г.п. Капаткевічы Петр. р-на, г. Петрыкаў, г. Хойнікі, г. Чачэрск

У′ТКІНА,

вул. – г. Гомель (былая

ШО′СТАЯ

)

УШАКОВА,

вул. – г. Гомель

Ф


ФАБРЫ′ЧНАЯ,

вул. – г. Гомель, в. Азершчына Рэч. р-на, г. Ветка, г. Ельск, г. Нароўля

ФАБРЫ′ЧНЫ,

завул. – г. Мазыр, г. Рагачоў

ФАДЗЕ′ЕВА,

вул. – г. Гомель

ФАКА′НАВА,

вул. – г. Жлобін

ФАЛЕВА′Я,

вул. – в. Дзямідаў Нар. р-на

ФЕДАСЕ′ЕНКІ,

вул. – г. Гомель (былая

ЧАЦВЁРТАЯ

)

ФЕСТЫВА′ЛЬНАЯ,

вул. – г. Гомель

ФІЗКУЛЬТУ′РНАЯ,

вул. – г. Гомель, г. Ельск

ФОКІНА,

вул. – г.п. Стрэшын Жл. р-на

ФРАЛЯНКОВА (імя ФРАЛЯНКОВА),

вул. – г.п. Лоеў, г. Светлагорск

ФРУ′НЗЕ,

вул. – г. Гомель (былая

СВЕ′ЧНАЯ

), г.п. Акцябрскі, г. Добруш,

г. Ельск, г. Жлобін, г. Жыткавічы, г. Калінкавічы, г.п. Капаткевічы Петр. р-на, г. Карма, г. Мазыр (былая

КСЯНДЗОЎКА

), г. Петрыкаў, г. Рагачоў, г. Рэчыца, г. Светлагорск

ФРУ′НЗЕ,

завул. – г. Добруш, г. Жыткавічы, г. Мазыр

ФРУ′НЗЕ,

1-ы,

завул. – г. Рэчыца

ФРУ′НЗЕ,

2-і,

завул. – г. Рэчыца

ФУ′РМАНАВА,

вул. – г. Гомель, г.п. Акцябрскі

ФУ′РМАНАВА,

завул. – г.п. Акцябрскі

ФЯДЗЮ′НІНСКАГА,

вул. – г. Гомель (былая

ІНЖЫНЕ′РНЫ ПРАЕ′ЗД

)

Х


ХАВА′НСКАГА,

вул. – в. Яроміна Гом. р-на

ХАЛТУ′РЫНА,

вул. – г. Рагачоў

ХАРАША′НСКІ,

завул. – г. Гомель

ХАРУ′ЖАЙ В. (ВЕ′РЫ ХАРУ′ЖАЙ),

вул. – г. Жыткавічы, г. Калінкавічы, г. Мазыр

ХАТАЕ′ВІЧА,

вул. – г. Гомель (былая

ПІЯНЕ′РСКАЯ, ЭЛЕВА′ТАРНАЯ, КНІ′ЖНАЯ

)

ХІЛІ′НСКАГА,

вул. – в. Хізаў Карм. р-на

ХІМАКОВА,

вул. – г. Гомель (былая

ЭЛЕКТРЫ′ЧНАЯ

)

ХІМІ′ЧНАЯ,

вул. – г. Гомель

ХІМІ′ЧНЫ,

завул. – г. Гомель

ХЛУ′ДНЕВА,

вул. – г. Добруш

ХЛУ′ДНЕВА,

завул. – г. Добруш

ХЛУ′СА,

вул. – г. Рэчыца

ХМЯЛЬНІ′ЦКАГА Б.,

вул. – г. Гомель (былая

БАТАРЭЙНАЯ

), г. Добруш

ХМЯЛЬНІ′ЦКІ ЛОГ,

вул. – г. Гомель

ХОШЫМІ′НА,

вул. – г. Добруш

ХУТАРА′НСКАГА (імя ХУТАРА′НСКАГА),

вул. – г. Гомель, г. Ветка

ХУТАРА′НСКАЯ,

вул. – г. Гомель (былая

ЧЫ′СТАЯ

)

Ц


ЦАГЕ′ЛЬНАЯ,

вул. – г. Васілевічы Рэч. р-на, г. Жлобін, г. Рэчыца

ЦАГЕ′ЛЬНЫ,

завул. – г. Васілевічы Рэч. р-на, г. Жлобін, г. Рэчыца

ЦАГЕ′ЛЬНЫ,

1-ы,

завул. – г. Жлобін, г. Рагачоў

ЦАГЕ′ЛЬНЫ,

2-і,

завул. г. Рагачоў

ЦАЛІ′ННАЯ,

вул. – г. Гомель

ЦА′РЫКАВА Б.,

вул. – г. Гомель (былая

2-я ІНШАГАРОДНЯЯ

)

ЦАРЭНКІ,

вул. – г. Мазыр

ЦЕРАХОЎСКАЯ,

вул. – г. Гомель

ЦЕРАШКОВАЙ,

вул. – г. Жыткавічы, г. Рагачоў, г.Хойнікі

ЦЕРАШКОВАЙ,

завул. – г. Чачэрск

ЦІМАФЕ′ЕНКІ,

вул. – г. Гомель

ЦІМІРА′ЗЕВА,

вул. – г. Ельск, п. Крынічны Маз. р-на, г. Нароўля, г. Рэчыца, в. Смалегаў Нар. р-на

ЦІТОВА,

вул. – г.п. Брагін, г. Рагачоў, г. Светлагорск, г. Хойнікі, г. Чачэрск

ЦІ′ХАНАВА,

вул. – г. Мазыр

ЦІ′ХАЯ,

вул. – г. Гомель

ЦІ′ЦІНСКІ ТУПІ′К,

вул. – г. Гомель

ЦЫМЕРМА′НА,

вул. – г. Рагачоў (былая

ГОЛШЫНСКАЯ

)

ЦЫЯЛКОЎСКАГА,

вул. – г. Гомель (былая

СТА′ЛІНА

,

ФЕДАСЕ′ЕЎСКАЯ

)

ЦЭНТРА′ЛЬНАЯ,

вул. – в. Ворнаўка Карм. р-на, г. Ельск, в. Зарэчча Раг. р-на, в. Насовічы Добр. р-на, в. Петравічы Карм. р-на, в. Саланое Жл. р-на, г. Светлагорск, в. Сіманічы Лельч. р-на, в. Цярэшкавічы Гом. р-на

ЦЭНТРА′ЛЬНАЯ ПЛОШЧА,

вул. – г. Рэчыца

ЦЭНТРА′ЛЬНЫ,

завул. – в. Ворнаўка Карм. р-на, г.п. Капаткевічы Петр. р-на, в. Сіманічы Лельч. р-на

ЦЭТКІН К.,

вул. – г. Рагачоў

ЦЯЛЕ′ГІНА,

вул. – г. Гомель (былая

САРЦІРОВАЧНАЯ

)

ЦЯНІ′СТАЯ,

вул. – г. Жыткавічы, в. Урыцкае Гом. р-на
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.