.RU

Nieuwenhuysen paul blad 80 - старонка 4
1988

Lid van de redactieraad van Bibliotheek- & archiefgids, en van de publicatiereeksen Bibliotheekkunde en Archiefkunde, uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (V.V.B.A.D.), sinds 1988.
http://www.vvbad.be/

Laureaat van de Prijs van de Belgische Vereniging voor Documentatie (B.V.D./A.B.D.) - 1987, op basis van de licentie-eindverhandeling "Microcomputer software for information and documentation work. A critical overview." 10 maart 1988.

Mede-beoordeling van twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie Communicatie­wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Juli en september 1988.

Co-promotor van een licentie-eindverhandeling over desktop-publishing, in de Sectie Communicatie­wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, 1988-'89.

Promotor van de eindverhandeling Graduaat Bibliotheek- en Documentatie-wetenschappen door Hilde Verpoorten "Microcomputers in kleine documentatiecentra: meer dan een toegevoegde waarde zonder extra BTW." 1987 tot oktober 1988.

Contract met UNESCO, als wetenschappelijk personeelslid van de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van het International Hydrological Programme III, met het oog op de samenstelling van een document, met als onderwerp "UNESCO-IHP III 17.1: Elaboration of principles and guidelines for the establishment of national information centres and systems and their linking with regional and international systems." Oktober 1988.


b

d

d

d

d

d

d

b

b

b


Twee voordrachten, met als titels "Scientific and technical documentary information in the UNESCO International Hydrological Programme" en "Microcomputer software for online information and documentation work", op de studiedag "Information systems for water related users," georganiseerd door de NFWO Contactgroep Hydrologie en door het Belgisch Nationaal Committee voor het International Hydrological Programme van UNESCO (BNCIHP).

K.M.I., Brussel. 12 januari 1988.

Besprekingen bij de afdelingen PGI (General Program on Information) en Water Sciences van UNESCO, over "Scientific and technical water-related information and documentation" in het kader van het International Hydrological Programme III van UNESCO. Paris, 18-19 februari 1988.

Deelname aan de Online Informatie Konferentie Nederland 1988, georganiseerd door NVB, NBLC, en VOGIN. De Doelen, Rotterdam. 24 februari 1988.

Deelname aan de algemene jaarvergadering van de Belgische Vereniging voor Documentatie (B.V.D./A.B.D.) 1988 met als thema's "Document delivery" en "CD-ROM". Brussel. 10 maart 1988.

Deelname aan het Emerging Technologies Seminar, georganiseerd door INSPEC, Derwent, en Predicasts. Brussel. 20 april 1988.

Deelname aan de algemene vergadering van de VOGIN met voordrachten over "Sociale informatie". Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen. Amsterdam. 22 april 1988.

Lesgever in de "Bijscholingscursus documentaire informatie­systemen" 1988, georganiseerd door de sectie Wetenschappelijke Bibliotheken van de V.V.B.A.D. in Brussel, over
- Tekstverwerking. 16 mei 1988.
- Information storage and retrieval. 30 mei 1988.
- Communicatie met externe databanken. 6 juni 1988.

Voordracht plus demonstratie bij de studiedag over documentatie in het hoger onderwijs, o.a. over persoonlijke documentatie­systemen voor docenten, en over automatisering van bibliotheken voor mediathekarissen, georganiseerd door het NVKHO, UFSIA, Universiteit Antwerpen. 26 mei 1988.

Organisatie van het Vlaamse deel van het tweedaagse seminar over didactiek op het gebied van de informatie-technologie toegepast in de sector documentaire informatie, plus een voordracht over een "Cursus online information retrieval.", in het kader van SABIDO (Samenwerkingsverband Bibbliotheek- en Documentatiewezen van de Nederlandse Taalunie), Amsterdam. 8-9 juni 1988.

Voordracht over "Scientific and technical water-related information and documentation", in het kader van de "biannual meeting of the presidents of the national committes for the International Hydrological Programme III", bij UNESCO + bespreking bij UNESCO P.G.I. Paris. 22-24 juni 1988.


A

B

B

B

B

A

A


P. Nieuwenhuysen and R. RousseauA quick and easy method to estimate the random effect on citation measures.Scientometrics, Vol. 13, No. 1-2, p. 45-52 (1988).E.G. Sieverts, H.E. Besselink, H. Besemer, en R. Hainebach, B. de Jong, O. Mastenbroek, P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier, G.G van Ramhorst, G. Scheepsma, G.C. Vis.

De microcomputer voor beheer van online en lokale informatie.

In Online Informatie Konferentie Nederland 1988: voordrachten gehouden op 23 en 24 februari 1988 in de Doelen te Rotterdam. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. ISBN 90-6252-290-4. p. 29-36.

P. Nieuwenhuysen

Cooperation between a university library and students active as information brokers.

IATUL Quarterly, 2 (1), p. 25-26 (1988).

P. Nieuwenhuysen

First international conference on bibliometrics and theoretical aspects of information retrieval (L.U.C., België, 24-28 augustus 1987). Een persoonlijke indruk van een deelnemer.

Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 64, (1) p. 80-81 (1988)

P. Nieuwenhuysen

Tekst-georiënteerde database management systems.

In Informatie en computer. Bibliotheekkunde, No. 42, p. 35-73. Antwerpen : V.V.B.A.D. (1988).

H. Besemer, H.E. Besselink, R. Hainebach, B. de Jong, O. Mastenbroek, P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier, G.G. van Ramhorst, G. Scheepsma, E.G. Sieverts, en G.C. Vis

De microcomputer voor beheer van online en lokale informatie. Een gebruikersgids, gecombineerd met resultaten van een software onderzoek van de VOGIN werkgroep Programmatuur, Apparatuur en Datatransmissie (PAD).

's-Gravenhage : VOGIN (Netherlands association of users of online information systems), 1988. ISBN 90-72037-03-0. Distributed by PUDOC, Postbus 4, 6700 AA Wageningen, Nederland. 96 p.

P. NieuwenhuysenMicrocomputer software for online information management: an overview.The Electronic Library (Oxford), 6 (3) June 1988, p. 160-166.P. NieuwenhuysenCriteria for the evaluation of text storage and retrieval software.The Electronic Library (Oxford), Vol. 6, No. 3, June 1988, p. 168-172.d

d

b

d

d

b

d

b

d


Deelname aan de Annual Conference van het Institute of Information Scientists (I.S.I.) 1988, met deelname aan de Workshop "Online databases", aan de University of Exeter. 5-8 juli 1988.

Deelname aan de AGARD Lecture Series No. 160 "Evaluating the effectiveness of information centres and services" in Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. 5-6 september.

Voordracht bij de International Cologne Computer Conference, met als titel "A microcomputer system for online information retrieval from external databases." Universiteit van Keulen. 7-10 september 1988.

Voordracht over "Informatiebanken raadplegen met een microcomputer" aan het Koninklijk Atheneum te Deurne. 22 september 1988.

Deelname aan het jaarlijks International Essen Library Symposium, over CD-ROM. Bibliotheek van de Universiteit van Essen. 26-28 september 1988.

Medeorganisator van de studiedag over "Computer-ondersteund-onderwijs en bibliotheken", in het kader van de Nederlandse Vereniging van Wetenschappelijke Bibliotheken en de Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken van de V.V.B.A.D., 26 oktober 1988.

Voordracht bij die studiedag, met als titel "Computer-ondersteund onderricht in online information retrieval."

Deelname aan de User Meeting van STN (The Scientific and Technical Information Network), aan het N.C.W.T.D., te Brussel.
25 november 1988.

Voordracht bij de 11th International Online Information Meeting te London, met als titel "An MS-DOS microcomputer system for online information retrieval from external databanks." 6-8 december 1988.

Deelname aan DIALOG Training Programme. `Chembrief' en `DIALOG '88', te Amsterdam. 15-16 december 1988.

B

B

B

B

B


P. Nieuwenhuysen

1988 Annual Conference of the Institute of Information Scientists (I.I.S.), `Making Connections', Exeter University, 5-8 July 1988: Persoonlijke indruk van een deelnemer.

Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 64, (3) p. 276-279 (1988)

P. Nieuwenhuysen

An MS-DOS microcomputer system for online information retrieval from external databases.

In Abstracts of the Cologne Computer Conference (Center for Historical Social Research, University of Cologne, and Max Planck Institute for History, Gottingen) September 1988, E1.1, 2 p.

P. Nieuwenhuysen

A bibliography of text information management software for IBM microcomputers and compatibles.

The Electronic Library (Oxford), Vol. 6, No. 4, August 1988, p. 264-320.

E. Sieverts, O. Mastenbroek, and P. Nieuwenhuysen

Information retrieval on a microcomputer; the evaluation of software for personal information systems and for CD-ROM products.

In Online Information '88. Proceedings of the 12th International Online Information Meeting, London, December 1988. Oxford : Learned Information, 1988. Vol. 2, p. 581-595.

P. Nieuwenhuysen

An MS-DOS microcomputer system for online information retrieval from external databanks.

In Online Information '88. Proceedings of the 12th International Online Information Meeting, London, December 1988. Oxford : Learned Information, 1988. Vol. 2, p. 779-790.

P. Nieuwenhuysen (Editor)

Proceedings of the colloquium on information systems for water-related users. Brussels, 12 January 1988. Technical Documents in Hydrology.

Paris : UNESCO, 1988. Available free of charge from the Division of Water Sciences, UNESCO, Paris. 74 p.

P. Nieuwenhuysen and F. Provost

Scientific and technical documentary information in the UNESCO International Hydrological Programme.

In Proceedings of the colloquium on information systems for water-related users. Brussels, 12 January 1988. Technical Documents in Hydrology. Paris : UNESCO, 1988. p. 15-30.

P. Nieuwenhuysen

Microcomputer software for online information and documentation work.

In Proceedings of the colloquium on information systems for water-related users. Brussels, 12 January 1988. Technical Documents in Hydrology. Paris : UNESCO, 1988. p. 37-47.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.