.RU

Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (загл. Доп. Дв, бр. 44 от 2009 Г.) - старонка 19
александър (Psittacula(Purpureicephalus); Зеленкиderbiana), патагонс-(Pyrrhura); Дебелоклюни арикия папагал(Rhynchopsitta).(Cyanoliseuspatagonus) и австра-лийскитe папагалчетане бива да замръзват.Блестящи лори (Chalcopsitta); Укра-

до 20

1,0 x 0,5 x 0,5

0,5

Да е най-малко

Извън пе-

Подът на кафезите исени лори (Charmosyna); Червени лори10, за прилепо-

риода на

вътрешните волиери(Eos); Мускусни лорикетивите папагалче-

мътене в

трябва да е покрит с(Glossopsitta); Лястовичи лорикетита 15, а за лори

семейни

попиващ материал(Lathamus), Прилепови папагалчетаот гористите ре-

общности,

поради течните екс-(Loriculus); Лори (Lorius);гиони, напри-

групи или

кременти на живот-Жълтоклюни лорикети (Neopsittacus)мер папуанския

ята.

ните или да имаНовогвинейски планински лори

над 20

2,0 x 1,0 x 1,0

1,0

пъстър лоримеждинен под. Воли-(Oreopsittacus); Огърличести отшел-(Charmosinaерите могат да сенически лори (Phigys); Белогърби ло-papou) не биваотлеят, бетониратри (Pseudeos); Лорикети (Psitteuteles),да пада под 5.или облицоват с другОтшелнически лори (Trichoglossus,За устойчивитематериал, подходящVini).на студ лястови-за миене.чи лорикети убе-Храната трябва да ежището не бивапрясно приготвена ида замръзва.съдовете за храненеда се почистватосновно.Неразделки (Agapornis); Амазони

до 25

1,0 x 0,5 x 0,5

0,5

Температурата

Извън пе-

Белокоремни папа-(Amazona); Филипински дебелоклю-Допускат сев помещенията

риода на

гали от род Pionitesни папагали (Bolbopsittacus); Какадуразмери наза разплод за

мътене

целогодишно имат(Cacatua); Шлемоносни какадукафезавидовете от ро-

на семей-

нужда от кутии за(Callocephalon); Траурни какаду0,8 x 0,4 x 0,4довете

ни общно-

спане, другите ви-(Calyptorhnchus); Папагали вазаза размножи-Cyclopsitta,

сти, а в

дове обитават хра-(Coracopsis); Смокинови папагалителния периодDeroptyus,

гнездовия

лупи само за раз-(Cyclopsitta); Ястребови папагалина видоветеEclectus, Forpus,

период по

множаване.(Deroptyus); Еклектуси (Eclectus);от AgapornisGeoffroyus,

двойки.

Розови какаду (Eolophus); Врабчовии ForpusGraydidascalus,папагалчета (Forpus); папагали наGypopsitta,Жофруа (Geoffroyus); КъсоопашатиMicropsitta,папагали (Graydidascalus); ЛешоядовиPionites,папагали (Gypopsitta); Малки амазо-

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.