.RU

3.9.2.20.2 Двоборство 3.9.2.20.3 - Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах...

3.9.2.20.2Двоборство

3.9.2.20.3Десятиборство

3.9.2.20.4Морське сучасне багатоборство

3.9.2.20.5Повітряне сучасне багатоборство

3.9.2.21Спортивні ігри

3.9.2.21.1Бадмінтон

3.9.2.21.2Баскетбол

3.9.2.21.3Бейсбол

3.9.2.21.4Водне поло

3.9.2.21.5Волейбол

3.9.2.21.6Гандбол

3.9.2.21.7Гольф

3.9.2.21.8Крокет

3.9.2.21.9Настільний теніс

3.9.2.21.10Пушбол

3.9.2.21.11Регбі

3.9.2.21.12Теніс

3.9.2.21.13Футбол

3.9.2.21.14Хокей

3.9.2.21.15Шахи, шашки

3.9.2.22Національні види спорту

3.10Побут3.10.0Загальні питання


Суспільний і домашній побут різних станів і верств на­селення, відомості про житлові умови, надання допо­моги населенню, підвищення культурного рівня; поста­чання, комунальне обслуговування; становище жінки в сус­пільстві і сім’ї, боротьба з пережитками минулого в побуті тощо

3.10.1Суспільний побут


Відомості про події, заходи, що характеризують суспі­льно-побутову сторону життя населення; гуляння, кар­навали, ігри, фестивалі, організація святкових церемо­ній; народні свята, народні звичаї; календарні та інші обряди, релігійні свята; облаштування торгових май­да­нів, дворів, місць для сходок, зборів, процедури опо­ві­щення людей

3.10.2Домашній побут


Національні особливості домашнього побуту, сімейний устрій, сімейні відносини; родинні

звичаї і обряди (при народженні, одруженні, похованні тощо)

3.11Релігія3.11.0Загальні відомості


Ранні дохристиянські вірування; утвердження християн­ської церкви, церковні реформи, міжконфесійне проти­стояння; перехід з однієї віри в іншу; будівництво, ре­конструкція культових споруд; економічний стан цер­ков, монастирів; служителі культу, чернецтво, духовно-лицарські та чернечі ордени

3.11.1Держава і церква. Атеїзм3.11.1.1Політика держави стосовно релігії і церкви

3.11.1.2Відокремлення церкви від держави

3.11.1.3Відокремлення школи від церкви

3.11.1.4Зв’язок державних органів з релігійними установами

3.11.1.5Атеїстична пропаганда

3.11.2Релігійно-адміністративні одиниці3.11.3Релігійно-церковні установи, організації, об

’є

днання3.11.4Ставлення церкви та філософсько-теологічних шкіл до ідеологічних течій, суспільно-політичних рухів, націо­на­льних, расових проблем3.11.5Організаційно-практична діяльність церков. З

їзди, кон­ференції, собори3.11.6Релігійне виховання (духовні (церковні) школи, недільні школи)3.11.7Релігія та мистецтво3.11.8Релігійні напрямки, течії3.11.8.1Християнство

3.11.8.1.1Православ’я

3.11.8.1.2Католицизм

3.11.8.1.3Протестантизм, уніатство

3.11.8.1.4Інші християнські вірування

3.11.8.2Іслам

3.11.8.3Іудаїзм

3.11.8.4Індуїзм

3.11.8.5Буддизм

3.11.8.6Конфуціанство

3.11.8.7Інші релігії та вірування

3.11.9Сучасні окультні та містичні течії3.11.10Сектантство. Язичництво. Шаманство3.11.11Місіонерство


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.