.RU

3.3.2 Demografi - İÇİndekiler

3.3.2 Demografi


% 98’i Ortodoks olan Yunanistan’da 2009 yıl ortası nüfus tahminine göre 11.3 milyon insan yaşamaktadır. Batı Trakya’da ise önemli bir Müslüman azınlık bulunmaktadır. Son dönemlerde yaklaşık 800,000’i Arnavutlardan olmak üzere sayıları bir milyona yaklaşan göçmen ve mülteci (bazı kaynaklara göre yaklaşık yarım milyon kaçak göçmenin ilavesiye bu sayının 1.5 milyonu aştığı iddia edilmektedir) Yunanistan’a yerleşmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan 6 milyondan daha fazla olduğu tahmin edilen Yunan kökenli nüfus, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşamakta ve Yunan ekonomisine ve dış politikasına önemli katkı sağlamaktadır.

Yunanistan ve Türkiye’nin Nüfus Verileri

Toplam Nüfus (1,000 Kişi)Dünya Sıralaması1970

1980

2009

2020

2030

2009

Yunanistan

8,792

9,642

11,260

11,371

11,066

70

Türkiye

35,321

44,736

72,561

82,250

90,000

16

1980 yılında AB üyesi olan Yunanistan; 500 Milyon nüfusa yaklaşan 27 üyeli birliğin nüfus sıralamasında dokuzuncu sırada yer almaktadır. AB-27 içerisinde 2007 yılı verilerine göre 13 ülkenin nüfusu 10 Milyondan daha fazladır.

Nüfus Kompozisyonu

Yaş Aralığı0-1415-6465+

Yıllar

1980

2009

1980

2009

1980

2009Yunanistan

22.8

14.3

64.0

67.1

13.1

18.6

(%)

Türkiye

40.4

26.3

55.0

66.9

5.0

6.8

Yunanistan

2,198

1,611

6,171

7,555

1,263

2,095

Toplam

(1,000)

Türkiye

18,073

19,083

24,605

48,543

2,237

4,934ŞehirlerNüfusAtina3,187,734Selanik800,764Patras185,668Iraklion144,642Volos124,639Larissa124,394Khania80,909Akharnai75,329Ioannina75,179Chalkida67,091Yunanistan’ın genç nüfus oranı % 16 olan AB ortalamasının altındadır. Buna mukabil 65 ve üzeri yaş grubunda yer alanların oranı gelişmiş ülkeler ortalamasının üzerindedir.

13 coğrafi bölge ve 51 il şeklindeki idari yapılanmanın başkenti Atina’dır.

Toplam nüfusun yaklaşık % 30’u başkent Atina’da yaşamaktadır. Selanik nüfus açısından ikinci büyük şehirdir. 100 Binden fazla nüfusu olan şehir sayısı sadece 6’dır.

11.3 Milyonun % 75’ini kentsel, % 25’ini ise kırsal nüfus oluşturmaktadır.

Müslüman nüfusun toplam içindeki payı % 1.3’e yakındır.

Yunanistan’da km2 başına düşen nüfus 86.2’dir.

Bebek ve çocuk ölüm oranlarında gelişmiş ülkeler ortalaması yakalanmıştır.

Yunanistan’da nüfus artış hızı % 0.1’den biraz az olup, projeksiyonlar önümüzdeki 10 yılın sonunda Yunanistan’ın nüfusunun göç almadığı takdirde azalmaya başlayacağını göstermektedir. Kırsal kesim nüfusunda 2007 yılındaki % 0.3 oranındaki gerileme, Yunanistan’da kentlere doğru bir göç olduğunu teyit etmektedir.

Türkiye ve Yunanistan’a Ait Çeşitli Demografik Göstergeler2006

-2007200019901980Doğum Oranı (1,000 Kişi)

Yunanistan

9.7

11.7

10.1

15.4

Türkiye

18.6

22.2

24.8

31.5

Ölüm Oranı (1,000 Kişi)

Yunanistan

9.4

10.5

9.3

9.1

Türkiye

6.2

7.1

7.4

9.7

Kadın Başına Doğurganlık Oranı

Yunanistan

1.4

1.3

1.4

2.2

Türkiye

2.2

2.6

3.0

4.3

Net Göç Stoku (1,000)

Yunanistan

...

300.3

154.6

277.8

Türkiye

...

99.6

174.9

129.5

Doğuştan Beklenen Yaşam Süresi (Kadın)

Yunanistan

82.0

80.6

79.5

76.5

Türkiye

74.0

72.8

68.3

63.8

Doğuştan Beklenen Yaşam Süresi (Erkek)

Yunanistan

77.0

75.5

74.5

72.3

Türkiye

69.1

68.1

63.8

59.2

Doğuştan Beklenen Yaşam Süresi (Toplam)

Yunanistan

79.4

78.0

76.9

74.4

Türkiye

71.5

70.4

66.0

61.4

Bebek Ölüm Oranı ( 1,000 Doğum Başına)

Yunanistan

3.6

5.9

9.5

20.2

Türkiye

23.7

37.5

67.0

103.0

5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Oranı (1,000 Çocuk)

Yunanistan

4.4

6.7

10.7

22.8

Türkiye

26.0

44.0

82.0

133.0

Nüfus Yoğunluğu (1000 km2)

Yunanistan

86.5

84.7

78.8

74.8

Türkiye

94.8

87.6

73.0

57.8

Yıllık Nüfus Büyüme Oranı (%)

Yunanistan

0.4

0.3

0.7

1.0

Türkiye

1.2

1.7

2.3

2.2

Kırsal Nüfus Oranı (%)

Yunanistan

40.9

41.2

41.2

42.3

Türkiye

32.2

35.3

40.8

56.2

Kırsal Nüfus Büyüme Oranı (%)

Yunanistan

- 0.1

0.4

0.5

-0.1

Türkiye

- 0.2

0.2

- 1.0

1.5

Kaynak : World Development Indicators OnlineYurt Dışındaki Yunanlı Nüfus- Başlıca ÜlkelerABD

3,000,000Kazakistan

50,000

GKRY

700,000Fransa

35,000

Avustralya

700,000Brezilya

25,000

Almanya

355,000Bulgaristan

25,000

Kanada

350,000Belçika

25,000

Ukrayna

250,000İtalya

21,000

İngiltere

220,000Arjantin

20,000

Rusya

150,000İsveç

20,000

G.Afrika

120,000Ermenistan

15,000

Gürcistan

120,000Romanya

15,000

Yunanistan’da doğuştan beklenen yaşam süresi Dünya Bankası’na göre 79.4 olup, gelişmiş ülkeler ortalamasının biraz üzerindedir. Bu süre kadınlarda 82; erkeklerde ise 77’dir.

1995 yılında 550 bin civarında olan göçmen sayısı 2000 yılından sonra artmaya başlamış, özellikle Balkan coğrafyasındaki gelişmelerin etkisiyle 2007’ye geldiğinde 1 milyonu yakalamıştır. Bir başka ifade ile son 10 yılda göçmen nüfusu ikiye katlanmıştır. Göçmen nüfusun yarısından fazlası Arnavutlardır.

Daha önce de ifade edildiği gibi sayıları 6 Milyon’dan az olmayan bir Yunan vatandaşı veya Yunan kökenli nüfus yurt dışında yaşamaktadır. Bunların yarısına yakını ABD’de, % 20’ye yakın bir kısmı da Avrupa’da ve Avustralya’da yaşamaktadır. Almanya ve İngiltere’de yaşayan Yunanlı nüfusun toplamı 500,000’den daha fazladır.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.