.RU

Тема. Особливості відмінювання іменників. (Вправи 114-118.) Мета - Тема. Мова І мовлення

Тема

. Особливості відмінювання іменників. (Вправи 114-118.)

Мета

. Закріпити знання про відмінювання іменників. Виробляти вміння ставити іменники в початковій формі, визначати відмінок конкретного іменника в контексті речення.

Обладнання

. Таблиця з назвами відмінків іменників і питаннями до них.

Хід

урокуI. Організація класу до уроку.II. Перевірка домашнього завдання.

(Вправа 113.)

— Яка тема і мета вірша?

— У якому відмінку стоять виділені іменники?

— Що таке початкова форма іменника?

— Прочитайте речення із звертанням, поясніть розділові знаки.

— Назвіть за порядком відмінки і питання до них.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.1. Попереджувальний диктант (за матеріалами вправи 114, перший абзац).

а) Читання тексту, словникова робота, добір заголовка.

б) Записування диктанту з наступною самоперевіркою.

в) Завдання до диктанту.

— Знайдіть 5 іменників, визначте відмінок кожного з них, назвіть початкову форму.

2. Вправляння у відмінюванні іменників.

— Провідміняйте усно іменники мама, дід, сонце.

3. Колективне виконання вправи 115.

а) Порівняння початкової форми іменників жіночого роду в таблицях 1 і 2.

— Іменники, що містяться в першій таблиці, належать до жіночого роду і мають в називному відмінку однини закінчення -а (-я).

— До другої таблиці вміщено іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення.

б) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу (підручник, с. 59).

4.

"Перевір себе".

— Виправте помилки в тексті, записаному на дошці (скористайтеся таблицею 3, с. 58).

Немає дарунку, чистого двора, готуємось до диктанта, дивитися з екрану, шукати затишка.

Фізкультхвилинка.

5.

Науково-дослідницька робота учня (за матеріалами вправи 116).

а) Повторення про будову слова

б) Дослідницька робота (завд. 1, впр. 116).

в) Відмінювання (письмово) двох іменників із запропонованих у першому завданні, позначення в них закінчень.

6. Каліграфічна хвилинка творчого характеру.

— Запишіть якнайбільше іменників чоловічого роду з основою на м'який приголосний. Наприклад. День, ... .

(День, гай, кінь, кінець, стілець, палець і т. д.).

7. Розвиток зв'язного мовлення (за матеріалами вправи 117).

IV.

Підсумок уроку.V.

Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 118.

уроку

_______

Дата__________Тема

. Розвиток зв'язного мовлення. Складання казки за серією малюнків та планом.

УРОК 33Тема.

Диктант.

Мета.

Перевірити рівень засвоєння учнями знань за темою "Речення.

Од

норідні члени речення", та вміння, набуті під час вивчення цих тем.

Хід урокуI.

Організація класу до уроку.II.

ДиктантНечуйвітерПрохолодними ранками, густими туманами, рясними дощами сповістила про себе золотокоса осінь. Ще стоять теплі дні, та в природі свої закони. Минула зоряна пора для багатьох трав.

Та деякі рослини не підкоряються вимогам осені. В тіні сосен і дубів жовтіє нечуйвітер волохатенький. Вся рослинка густо вкрита світлим пушком. Тож і нагадує кумедне зайченя, що причаїлося в траві.

Вже й листя опало. А нечуйвітер все зеленіє. Впаде на траву сніг, сховає рослину од лютих морозів. Живим і свіжим залишається її стебельце цілу зиму. (82

слова.)

III.

Збір зошитів.уроку

_______

Дата__________Тема

. Аналіз контрольного диктанту. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду на (-я). (Вправи 119-126.)

Мета

. Ознайомити учнів зі способами розрізнення називного і знахідного, давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду на (-я). Виробляти в учнів вміння і навички розрізняти відмінкові закінчення іменників. Виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до неї.

Обладнання

. Політична карта Європи або світу, ілюстрації з історії Запорізької Січі, таблиця словникових слів, тлумачний словник.

Хід урокуI. Організація класу до уроку.II. Аналіз контрольного диктанту.III.

Перевірка домашнього завдання.

(Вправа 118.)

— Прочитайте записані речення.

— Прокоментуйте визначені відмінки іменників. Доведіть свою думку.

— Чи можна вважати записані речення текстом? Якщо так, то визначте вид тексту і доведіть свою думку.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.1.

Повторення вивченого про відмінювання іменників в однині (вправа 119).

2.

Колективне виконання вправи 120.

а) Читання тексту, словникова робота, добір заголовка.

б) Визначення відмінків іменників, з'ясування відмінностей у закінченнях іменників, що стоять в одному й тому самому відмінку.

в) Завдання 3, вправа 120 — для найспостережливіших.

г) Розвиток монологічного мовлення.

— Перекажіть текст так, ніби ви у прямому ефірі по радіо хочете закликати всіх дітей дбайливо ставитися до живої природи.

3.

Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 121).

а) Читання тексту і співставлення його з малюнком на с. 62.

б) Розвиток монологічного мовлення.

— Чи доводилося вам садити дерева? Розкажіть.

в) Визначення відмінків виділених іменників (завд. 3, впр. 121).

г) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу (с. 62).

4.

Каліграфічна хвилинка.

Де ер рж жа ав . в а держава

5. Словник.

Держава

— апарат політичної влади в суспільстві. Країна з таким апаратом політичної влади. Українська держава.

— Покажіть на карті Європи Україну.

— Яка орфограма в слові держава?

— До якої частини мови належить це слово? Доведіть.

— Запишемо це слово в таблицю словникових слів і запам'ятаймо його правопис.

6. Списування із граматичним завданням (за вправою 122).

До першого завдання вправи можна використати ілюстрації з історії козацтва.

Фізкультхвилинка.7. Вправляння у визначенні відмінків іменників (за вправою 123).

8.

Коментоване списування (за матеріалами вправи 124).

а) Читання тексту, з'ясування значення невідомих слів.

б) Коментоване списування з визначенням відмінків виділених іменників.

в) Розвиток монологічного мовлення.

— Перекажіть текст, користуючись малюнками (с. 64).

9. Самостійна робота (за вправою 125) з наступною фронтальною перевіркою.

10. Творча вправа (матеріал записаний на дошці).

а) Поставте подані в дужках іменники у знахідному відмінку.

б) Складіть два речення (на вибір) з утвореними словосполученнями.

Побачити (зозуля). Любити (матуся). Захищати (Україна). Читати про (природа). Збирати (пшениця). Задивитися на (калина).

V. Підсумок уроку.VI. Домашнє завдання з інструктажем.Вправа 126.

уроку

_______

Дата__________Тема

. Закінчення іменників у родовому відмінку однини. (Вправи 127-132.)

Мета

. Ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини; формувати вміння і навички користуватись орфографічним словником для перевірки закінчення таких іменників; розвивати словниковий запас учнів; виховувати культуру мовлення.

Обладнання

. Орфографічні словники, мовний матеріал, прислів'я.

Хід урокуI. Організація класу до уроку.Хто поважає рідну мову — вживає всі її слова безпомилково.

II. Повторення вивченого. Мовна розминка.— Що називається відмінюванням іменників?

— Як розрізнити в реченні називний і знахідний відмінки іменників, що є назвами неістот?

— Як розрізняти знахідний і родовий відмінки іменників чоловічого роду, що означають назви істот?

— Як можна розрізнити давальний і місцевий відмінки?

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 126).

— Які думки викликав у вас текст вправи?

— У якому відмінку вжито іменники жіночого роду?

— Яким за метою висловлювання є останнє речення?

2. Пояснювальний диктант.

Край села стояла невелика хата. Вузька втоптана стежка вела від порога до глибокої криниці. Вода в ній була завжди студена і прозора. Понад стежкою росли пахучі квіти. Із хати вийшла молода дівчина. У її довгій косі червоніла стрічка. З вишитої сорочки сміялися голубі незабудки.

— Визначте відмінок іменників жіночого роду.

I варіант — у п'ятому реченні.

II варіант — у шостому реченні.

III. Вивчення нового матеріалу.1. Оголошення теми і мети уроку.

2. Робота над текстом вправи 127.

— Про що ви дізнались із змісту тексту?

— Як називається місцевість, у якій ми з вами проживаємо?

— Спишіть текст, ставлячи іменники, що в дужках, у родовому відмінку однини.

— Позначте закінчення у таких іменниках і зробіть висновок. 3. Засвоєння теоретичного матеріалу (с. 65).

IV. Тренувальні вправи.1.

Творче списування. Вправа 128.

а) Бесіда за змістом прочитаного .

б) Списування тексту, користуючись орфографічним словником.

в) Фонетико-орфографічна хвилинка. (За таблицею підручника).

г) Словникова скарбничка.

Вночі

прислівник (у нічний час).

Спільнокореневі слова.

Ніч, ніченька, нічний, нічка, ночувати. Прикмета. Як вночі ясно, то вдень буде хмарно. Вранці (уранці) — прислівник (в ранній час).

Спільнокореневі слова.

Рано, ранок, раненько, вранішній, ранній, ранковий.

Антонім.

Вранці (уранці) — ввечері (увечері).

Приказка.

Хто вранці плаче, той увечері сміється.

2.

Каліграфічна хвилинка.

В в вр нц ці вранці вночі

Чого вранці не зробили, того ввечері не здоженем.

— Як ви розумієте зміст цього прислів'я?

— Вимовте звуки у слові вранці.

— Якими буквами вони позначенні на письмі?

Фізкультхвилинка3. Групова робота (вправа 129).

— Запишіть подані іменники у родовому відмінку однини.

— Перевірте виконання роботи за орфографічним словником.

— Що об'єднує іменники кожного стовпчика?

4.

Гра „Виправ помилки".

З дна океана, малювати з портрета, немає гектару, кров з мізинця, готуємось до диктанта, звук сигнала, провід телефона. (Океану, гектара, диктанту, сигналу, телефону).

5. Складання речень (вправа 131).

— Складіть речення з поданими словами, ставлячи їх у родовому відмінку однини.

— Запишіть три речення (на вибір).

6.

Робота з прислів'ями.

— Складіть прислів'я, ставлячи слова, що в дужках, у родовому відмінку однини.

Зима без (сніг) — літо без (хліб). (Вовк) боятися — в ліс не ходити .

V. Підсумок уроку.1.

Відповіді на запитання.

— Над чим ми працювали сьогодні на уроці?

— Чому потрібно знати закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини?

— Як можна себе перевірити, якщо ви не впевнені у правильності виконання завдання?

2.

Гра „Знайди зайве слово". (За вправою 130).

— Поставте подані іменники у родовому відмінку однини.

— Знайдіть "зайве" слово у кожній групі іменників. (Жовтень, іній, горох, біль.)

VI. Домашнє завдання

. Вправа 132, с. 65, правило.

уроку

_______

Дата__________Тема

. Зміна приголосних перед закінченням в іменниках жіночого та чоловічого роду. (Вправи 133-137.)

Мета

. Ознайомити учнів з чергуванням приголосних в іменниках; формувати вміння й навички застосування правил для пояснення правопису іменників у давальному і місцевому відмінках однини; закріплювати навички правильного відмінювання іменників; розвивати пізнавальну самостійність; виховувати бережне ставлення до природи.

Обладнання

. Малюнки звірів тайги, прислів'я.

Хід урокуI. Організація класу до уроку.II. Повторення вивченого матеріалу.1.

Перевірка домашнього завдання. (Вправа 132.)

— Чи можна вважати текст вправи художнім. Чому?

— Як ви поділили його на абзаци?

— Прочитайте кожен абзац вправи, вставляючи іменники, що в дужках, у родовому відмінку однини.

— Як ви зробили звуко-буквений аналіз слова шия?

2.

Самостійна робота.

— Прочитайте, поясніть, спишіть. У виділених словах визначте рід, число, відмінок.

І варіантКраще фунт

розуму

, ніж пуд краси.

Поганий жнець довго

серпа

вибирає.

II варіантГероя

народжує боротьба.

Без

вітру

і трава не колишеться.

III.

Вивчення нового матеріалу.1.

Оголошення завдання уроку.

— Ми навчилися розрізняти відмінки іменників, а сьогодні розглянемо нове мовне явище.

2.

Робота над текстом. (Вправа 133.)

— Про що ви дізналися із прочитаного тексту?

— Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?

— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

— Спробуйте сформулювати правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого та чоловічого роду перед закінченням -і.

3. Робота над усвідомленням правила, с. 68 (перше правило).

— У яких відмінках іменників перед закінченням вживаються приголосні [г], [к], [х], а в яких - [з'], [ц'], [с']?

— Чому тверді приголосні змінюються на м'які? (Тому що в давальному і місцевому відмінках кінцевий приголосний основи стоїть перед -і.

А перед -і вживаються лише м'які або пом'якшені приголосні.)

4.

Самостійне дослідження. (Вправа 134.)

— Поставте подані іменники у давальному і місцевому відмінках.

— Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в іменниках жіночого роду.

5.

Засвоєння правила, с. 68 (друге правило).

(Звертається увага не те, що змінювання приголосних основи відбувається у місцевому відмінку однини у деяких іменниках чоловічого і середнього роду.)

Фізкультхвилинка.IV.

Тренувальні вправи.І.

Творче списування. (Вправа 135.)

а) Бесіда за змістом тексту.

— Що нового ви дізналися із тексту?

— Про яких звірів розповідав Василько?

б) Словникова робота.

Тайга

— природна географічна зона Росії, поросла хвойними лісами.

Сопка

— невелика гора з круглою вершиною.

Росомаха

- хижий звір з густою довгою і грубою шерстю, подібний до куниці.

в) Виконання завдань.

— Спишіть текст вправи, ставлячи слова, що в дужках, у потрібному відмінку.

— Знайдіть в реченнях однорідні члени і визначіть, якими членами речення вони є.

2.

Робота з прислів'ями.

— Поясніть зміст кожного прислів'я.

— Спишіть, вставивши на місці крапок потрібну букву.

— Поряд запишіть початкову форму іменників, виділіть в обох словах букви, що позначають звуки, які чергуються.

Гостя запрошуй на поро...і.

Хто у кожу...і, тому зима не страшна.

Що на умі, те й на язи...і.

Лихе по людях ходить, а не по лу...і.

3. Виконання вправи 136.

— У кожній групі знайдіть „зайвий" іменник. (Площа, ваза, ніж.)

— Усно провідміняйте іменник площа.

— Вимовте звуки у цьому слові. Якими буквами вони позначаються на письмі?

V. Підсумок уроку.1.

Відповіді на запитання

— Над чим ми працювали сьогодні на уроці?

— Чому потрібно знати про зміну приголосних перед закінченням

в іменниках жіночого та чоловічого роду?

Гра „Встав пропущене слово".

Як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг — то на ... (порозі), ну а ріг — пиши на ... (розі). Коли вухо — то у ... (вусі), а кожух — то на ... (кожусі). Як урок — то на ... (уроці), око — порошинка в ... (оці).

VI. Домашнє завдання.С. 68, правила; вправа 137.

уроку

_______

Дата__________2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.