.RU

"Одяг робочий чоловічий (костюми бавовняні білі робочі) " –18. 21. 1Затверджено на засіданні

комітету з конкурсних торгів

від “___”___________20__ р.

(протокол №________)

Голова комітету з конкурсних торгів

_______________ В.О. Сейда


документація КОНКУРСНИХ ТОРГІВПредмет (тема) закупівлі:

“Одяг робочий чоловічий (костюми бавовняні білі робочі) ” –18.21.1Шифр закупівлі:

02 – 079 – 2010ПОГОДЖЕНО:

Найменування посадиВказівки і пропозиції,дата і підписІ. Б. ПрізвищеЗГД з Е та ФІ.П. Іванченко

Юридичний відділ

Технічний куратор -

начальник ВТС

начальник ВВ ВТСД.В.Забровський

Ю.М.Мацегора

Економічний куратор

начальник відділу договорів

по ТМЦ

заступник начальника відділу договорів по ТМЦ
М.О. Шаплико

І.А.Власюк

Начальник сектору

підготовки тендерів ВДТС.О. Ніконова

Підготував:Найменування посадиДата і підписІ. Б. Прізвище, тел.1.

Інженер сектору підготовки тендерів ВДТ
О.О. Безушенко

4-22-67

ЗМІСТ

Стор.

Розділ 1

Загальні положення

4

Розділ 2

Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

5

Розділ 3

Підготовка пропозицій конкурсних торгів

6

Розділ 4

Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

9

Розділ 5

Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

11

Розділ 6

Укладення договору про закупівлю

13

Додаток №1

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

15

Додаток №2

Оферта (зразок)

16

Додаток №3

Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі з документальним підтвердженням (зразок для заповнення учасниками)

17

Додаток №4

Істотні умови договору поставки

19Розділ 1. Загальні положення1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгівДокументація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”, далі – Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”

- місцезнаходження:

Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, 07100

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Шаплико Максим Олександрович начальник відділу договорів по товарам, тел. (04579) 2-62-22; з технічних питань – Мацегора Юрій Михайлович – начальник виробничого відділу ВТС, за тел. (04579) 2-57-41, факс: (04593) 4-32-22

3. Інформація про предмет закупівлі:


Найменування предмета закупівлі:

Одяг робочий чоловічий – 18.21.1.

- вид предмета закупівлі:

костюми бавовняні білі робочі

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

Проммайданчик ДСП ЧАЕС (30-ти кілометрова зона відчуження), складське господарство.

7 164 шт.

- строк поставки товарів:

До 06 грудня 2010 року

4. Процедура закупівлі:Відкриті торги

5. Недискримінація учасниківВітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти) у яких повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгівВалютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівПід час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів і вся кореспонденція, що має відношення до процедури торгів, повинні бути написані українською мовою. Якщо учасник торгів не є резидентом України, він складає документи українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі. В даному випадку тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст. В разі, коли учасник до складу своєї пропозиції конкурсних торгів включає документи підготовлені не виключно для участі в даних торгах не українською мовою, він може подавати їх на мові оригіналу.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурснихторгів1. Процедура надання

роз'яснень щодо документації конкурсних торгівУчасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надасть роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгівУ разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів*

Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі повинні подавати пропозиції конкурсних торгів на весь обсяг предмету закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів надається в запечатаному зовнішньому пакеті, який містить два внутрішні пакети. У місцях склеювання конверт повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.*

На конверті повинно бути зазначено:

Внутрішні пакети:

Пакет № 1.

“Оригінал пропозиції конкурсних торгів”

Зміст пропозиції конкурсних торгів зазначено у п.2 Розділу 3 документації конкурсних торгів.

Пакет № 2

“Копія пропозиції конкурсних торгів” (в складі пакету повинні бути надані документи, ідентичні вмісту оригіналу пропозиції конкурсних торгів).

Кожний пакет має бути підписаний відповідно: “Оригінал”, “Копія”.

Примітка. Відсутність пакету №2 не буде підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.

Адреса, на яку необхідно направляти пропозиції конкурсних торгів:ДСП “Чорнобильська АЕС” а/с 10,11,

м. Славутич, Київська обл., Україна, 07100.

Голові комітету з конкурсних торгів

Сейді Валерію Олександровичу.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасникаПропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

Оферта - адресована учасником пропозиція, яка достатньо безумовна і виражає намір укласти договір із замовником. Оферта повинна бути оформлена відповідно до зразка

(Додаток 2).Оферта повинна містити повний перелік документів із зазначенням кількості аркушів в кожному.

*Загальний перелік документів, які повинні надати учасники торгів у складі своєї пропозиції конкурсних торгів відповідно кваліфікаційних та інших вимог документації конкурсних торгів, наведено в Додатку №1.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгівРозмір забезпечення конкурсних торгів:

8 485,00 грн. (вісім тисяч чотириста вісімдесят п’ять гривень 00 коп.).

Види забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника, банківська гарантія.

Строк дії забезпечення пропозицій конкурсних торгів:

90 днів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів будуть визначені способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємством не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійснимиПропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом

90 днів

. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасниківКваліфікаційні критерії до учасників визначаються замовником відповідно до статті 16 Закону, а саме:

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Інформація про спосіб документального підтвердження учасників встановленим критеріям та вимогам наведено в Додатку №1.


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.