.RU

ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА І КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА - Международные десятилетия и годы, объявленные и отмечаемые ООНДАТЫ БЕЛАРУСКАГА І КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРАУ 2012 годзе спаўняецца:1150гадоў з часу першага ўпамінання

г. ПОЛАЦКА

(Полотеск, Полотьск, Полтеск; 862)

1020гадоў з часу заснавання

БЕЛАРУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ

, аб’яднання праваслаўных епархій (992)

945гадоў з часу першага ўпамінання

г. МІНСКА

(Меньск, Менеск) у “Аповесці мінулых гадоў” (1067)

915гадоў з часу першага ўпамінання

г. ПІНСКА

(Пинеск, Пиньск) у летапісах (1097)

860гадоў з пачатку будаўніцтва ў Полацку

СПАСА-ЕЎФРАСІНЬЕЎСКАГА ХРАМА

мясцовым дойлідам Іаанам (1152)

725гадоў з часу першага ўпамінання

г. КОБРЫНА

ў Іпацьеўскім летапісе (пад 1287)

660гадоў з дня нараджэння

ЯГАЙЛЫ

(прав. ЯКАЎ, катал. УЛАДЗІСЛАЎ; 1352(?) – 1434), вялікага князя ВКЛ, караля Польшчы, заснавальніка дынастыі Ягелонаў

590гадоў з часу першага ўпамінання

в. МОТАЛЬ

(Іванаўскі р-н) у пісьмовых крыніцах (1422)

560гадоў з часу першага ўпамінання

г. ДРАГІЧЫНА

(спачатку меў назву Давячоравічы) у пісьмовых крыніцах (1452)

535гадоў з часу першага ўпамінання

г. БЯРОЗЫ

(спачатку вёска ў Слонімскім, затым Кобрынскім паветах, да 1940 г. Бяроза Картузская, Картуз-Бяроза) у пісьмовых крыніцах (1477)

525гадоў з часу першага ўпамінання

г. ПРУЖАНЫ

(пачатковая назва Дабучын) у пісьмовых крыніцах (1487)

520гадоў з дня нараджэння

ЮРЫЯ АЛЕЛЬКАВІЧА

(1492 – 1542), дзяржаўнага і ваеннага дзеяча ВКЛ

500гадоў з дня нараджэння

МІКАЛАЯ РАДЗІВІЛА

(мянушка РУДЫ; 1512 – 1584), дзяржаўнага і ваеннага дзеяча ВКЛ

495гадоў з пачатку

ВЫДАВЕЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ Ў ПРАЗЕ

(1517; да 1519 г. выдадзена 23 кнігі Бібліі)

490гадоў з часу стварэння Францыскам Скарынам

ДРУКАРНІ Ў ВІЛЬНІ

, першай на тэрыторыі Усходняй Еўропы, выдання “Малой падарожнай кнігі” (1522)

485гадоў з дня нараджэння

КАНСТАНЦІНА ВАСІЛЯ АСТРОЖСКАГА

(1527, Тураў – 1608), палітычнага і культурнага дзеяча ВКЛ

475гадоў з дня нараджэння

ЯНА ГЕРАНІМАВІЧА ХАДКЕВІЧА

(каля 1537 – 1579), дзяржаўнага дзеяча ВКЛ, палкаводца

460гадоў з часу першага ўпамінання

г.п. ЛАГІШЫНА

(Пінскі р-н) у пісьмовых крыніцах (1552)

460гадоў з часу першага ўпамінання

г.п. РУЖАНЫ

(Пружанскі р-н) ў пісьмовых крыніцах (1552)

450гадоў з дня нараджэння

ТАМАША МАКОЎСКАГА

(1562 або 1575, Польшча – 1630), картографа, гравёра, друкара, мастака, творчасць якога звязана з мастацкім жыццём Беларусі, Літвы і Польшчы

435гадоў з дня нараджэння

МЯЛЕЦІЯ

(МАКСІМА ГЕРАСІМАВІЧА)

СМАТРЫЦКАГА

(1577 – 1633), беларускага і ўкраінскага пісьменніка-палеміста, грамадскага і царкоўнага дзеяча, мысліцеля, вучонага

425гадоў з пачатку будаўніцтва

НЯСВІЖСКАГА КАСЦЁЛА БОЖАГА ЦЕЛА (ФАРНАГА КАСЦЁЛА)

, першага помніка архітэктуры барока на тэрыторыі Рэчы Паспалітай (1587 – 1593), які разам з Нясвіжскім палацава-паркавым ансамблем уключаны ў Сусветны спіс прыроднай і культурнай спадчыны ЮНЕСКА

425гадоў з часу першага дакументальнага пацвярджэння існавання

ЖЫРОВІЦКАГА СВЯТА-УСПЕНСКАГА МУЖЧЫНСКАГА МАНАСТЫРА

(Слонімскі р-н; 1587)

415гадоў з дня нараджэння

АФАНАСІЯ ФІЛІПОВІЧА

(каля 1597 – 1648), пісьменніка-публіцыста, грамадскага, палітычнага і царкоўнага дзеяча

370гадоў з дня нараджэння

ТЭАДОРА АБУХОВІЧА

(1642 – 1707), пісьменніка-мемуарыста, дзяржаўнага дзеяча ВКЛ

250гадоў з дня нараджэння

ЯНА РУСТЭМА

(1762 – 1835), жывапісца, рысавальшчыка, педагога

200гадоў з часу напісання

“ЭНЕІДЫ НАВЫВАРАТ”

, ананімнай парадыйна-сатырычнай паэмы, аднаго з першых буйных твораў беларускай літаратуры новага часу (пасля 1812)

185гадоў з дня нараджэння

ВЛАДЫСЛАВА ЮЛЬЯНАВІЧА МАЛАХОЎСКАГА

(1827 – 1900), аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 – 1864 гг. у Польшы, Літве і Беларусі

175гадоў з дня нараджэння

ІААНА КАРМЯНСКАГА

(1837 або 1839, Добрушскі р-н – 1917), іераманаха, беларускага праваслаўнага святога

170гадоў з часу заснавання ў Лагойскім замку братамі Канстанцінам і Яўстафіям Тышкевічамі першага ў Беларусі

ГІСТОРЫКА-АРХЕАЛАГІЧНАГА МУЗЕЯ

(1842)

170гадоў з часу заснавання ў Брэсце

КАДЭЦКАГА КОРПУСА

(1842)

150гадоў з часу выдання

БЕЛАРУСКАГА БУКВАРА

(выдадзены ў Варшаве А.У. Аскеркам; 1862)

150гадоў з часу выдання нелегальнай рэвалюцыйна-дэмакратычнай, першай беларускамоўнай газеты

“МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА”

(Гродзеншчына; 1862)

145гадоў з дня нараджэння

МАКАРА ІВАНАВІЧА СПІРЫДЫ

(1867, Ашмянскі р-н – 1950), народнага казачніка

140гадоў з часу заснавання

ПІНСКАГА РЭАЛЬНАГА ВУЧЫЛІШЧА

– першага рэальнага вучылішча на Беларусі (1872)

135гадоў з дня нараджэння

АЛЯКСАНДРА АНДРЭЕВІЧА ДАНІЛЕВІЧА

(1877 – 1949), педагога і публіцыста

130гадоў з пачатку будаўніцтва

ЧЫГУНКІ ПІНСК – ЖАБІНКА

(1882)

120гадоў з часу заснавання ў Пінску

ЗАПАЛКАВАЙ ФАБРЫКІ “ПРАГРЭС –

ВУЛКАН”

(1892)

105гадоў з часу стварэння ў Вільні выдавецтва

“НАША НІВА”

(1907)

90гадоў з часу заснавання ў Брэсце прыватнай

МУЖЧЫНСКАЙ ГІМНАЗІІ ЛЕВІЦКАГА

(1922)

90гадоў з часу заснавання ў г. Пружаны Палескага ваяводства

ДЗЯРЖАЎНАЙ ГІМНАЗІІ ІМЯ А. МІЦКЕВІЧА

(1922)

85гадоў з пачатку выдання літаратурна-мастацкага часопіса

“УЗВЫШША”

(1927)

80гадоў з часу заснавання

ЦЭНТРАЛЬНАГА БАТАНІЧНАГА САДА НАН БЕЛАРУСІ

, дзяржаўнай навуковай установы (Мінск; 1932)

80гадоў з часу заснавання ў г. Пінску

ТЫПАГРАФІІ (ДРУКАРНІ)

уладальніка (гаспадара) Глаўбермана (1932)

75гадоў з часу стварэння

АНСАМБЛЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ПЕСНІ І ТАНЦА БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАРМОНІІ

, першага на Беларусі прафесійнага калектыва народнай песні і танца (Мінск; 1937 – 1941)

75гадоў з пачатку выдання

“ЛЕТАПІСУ ГАЗЕТНЫХ АРТЫКУЛАЎ”,

штомесячнага дзяржаўнага бібліяграфічнага паказальніка, органа Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі (Мінск; 1937)

70гадоў з дня нараджэння

МІКАЛАЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА ЛАЎРОВІЧА

(1942, в. Баярская), паэта

65гадоў з дня нараджэння

ІВАНА ІВАНАВІЧА КАЛЯНКОВІЧА

(1947, Лунінецкі р-н – 1996), літаратуразнаўца

60гадоў з часу выдання літаратурна-мастацкага і грамадска-палітычнага часопіса

“НЁМАН”

(1952)

50гадоў з часу стварэння Брэсцкага народнага ансамбля танца

“РАДАСЦЬ”

гарадскога Дома культуры (1962)

40гадоў з пачатку выдання

“НОВАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПА КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВУ”,

штомесячнага бібліяграфічнага паказальніка, органа Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі (Мінск; 1972)

30гадоў з часу заснавання

БАРАНАВІЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА

(да 2004 – Баранавіцкі дзяржаўны вышэйшы педагагічны каледж

;

1982)СТУДЗЕНЬ

40

гадоў

з пачатку выдання грамадска-палітычнага і навукова-папулярнага часопіса “

РОДНАЯ ПРЫРОДА”

(Мінск; 1972)20

гадоў з пачатку выдання штомесячнага навукова-тэарэтычнага і інфармацыйна-метадычнага часопіса

“АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ”

(Мінск; 1992)20

гадоў з пачатку выдання часопіса

“ПАЧАТКОВАЯ ШКОЛА”,

навукова-метадычнага выдання (Мінск; 1992)

1НОВЫ ГОД1ДЗЕНЬ БАНКАЎСКАГА І ФІНАНСАВАГА РАБОТНІКА

(першая нядзеля студзеня)

1545

гадоў з дня нараджэння

ЖЫГІМОНТА

I

СТАРОГА

(1467 – 1548), вялікага князя ВКЛ і караля польскага

180

гадоў з дня нараджэння

ЯЎГЕНА ІВАНАВІЧА КАРШУКОВА

(1932, Калінкавіцкі р-н), пісьменніка, перакладчыка

165

гадоў з дня нараджэння

ГЕОРГІЯ ВАСІЛЬЕВІЧА МАРЧУКА

(1947, Давыд-Гарадок), празаіка, драматурга, кінасцэнарыста, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1996)

165

гадоў з дня нараджэння

ЯЎГЕНА ІВАНАВІЧА ХВАЛЕЯ

(1947, Стаўбцоўскі р-н), пісьменніка, крытыка, публіцыста

145

гадоў з часу заснавання выдавецтва

“БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ ІМЯ П. БРОЎКІ”

(Мінск; 1967)

365

гадоў з дня нараджэння

ВАСІЛЯ СЯМЁНАВІЧА ГІГЕВІЧА

(1947, Барысаўскі р-н), пісьменніка, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1982)

460

гадоў з дня нараджэння

ВАСІЛЯ ІВАНАВІЧА РАГАЎЦОВА

(1952, г.п. Стрэшын), мовазнаўца, паэта, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя В. Хомчанкі (2008)

5ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ5105

гадоў з дня нараджэння

КАСТУСЯ (

КАНСТАНЦІНА ЛЯВОНАВІЧА)

ГУБАРЭВІЧА

(1907, Чавускі р-н – 1987), драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1972), прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1968)

660

гадоў з дня нараджэння

МІКАЛАЯ ДЗМІТРЫЕВІЧА АНТАНОЎСКАГА

(1952, Пінскі р-н), пісьменніка

7РАЖСТВО ХРЫСТОВАЕ

(праваслаўнае Ражство)

9115

гадоў з дня нараджэння

ВАСІЛЯ АНТОНАВІЧА ШАШАЛЕВІЧА

(1897, Краснапольскі р-н – 1941), драматурга, тэатральнага дзеяча

10415

гадоў з дня нараджэння

ПЯТРА СІМЯОНАВІЧА МАГІЛЫ

(1597 – 1647), праваслаўнага царкоўнага і культурнага дзеяча Рэчы Паспалітай

10210

гадоў з дня нараджэння

ІГНАТА ЖАЛЯЗОЎСКАГА

(1802 – 1872), рэлігійнага праваслаўнага дзеяча

1070

гадоў з дня нараджэння

АНАТОЛЯ МІХАЙЛАВІЧА ВАРАБ’ЁВА

(1942, Баранавіцкі р-н), дзеяча самадзейнага мастацтва, балетмайстра, рэжысёра-пастаноўшчыка масавых відовішчаў, заслужанага работніка культуры Беларусі, народнага артыста Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1978)

1295

гадоў з дня нараджэння

МІХАСЯ

(МІХАІЛА ІВАНАВІЧА)

КАЛАЧЫНСКАГА

(1917, Крупкі – 1990), паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.