.RU

принцип максимуму «виробництва» енергії в нестаціонарних процесах і мінімуму в стаціонарних

принцип максимуму «виробництва» енергії в нестаціонарних процесах і мінімуму в стаціонарних

. Взаємозв’язок цих принципів стає зрозумілішим, якщо розглянути його в контексті перебудови структур. Коли через якусь структуру починає протікати процес, то згідно з принципом Короленко-Кюрі починається перебудова цієї структури з максимальними незворотними витратами енергії (максимум виробництва енергії). Коли ж структура вже перебудована - втрати енергії спостерігаються лише за механізмами загального розвитку Всесвіту і тоді маємо мінімальну енергію процесу.

Надзвичайно важливим наслідком принципу Короленко-Кюрі і принципу виробництва енергії є їх взаємозв’язок з інформаційним забезпеченням процесу. Не змінюючи інформаційного наповнення матерії не можна говорити про її еволюцію. Але для запису нової, необхідної для подальшого розвитку інформації, необхідно стерти стару, відпрацьовану. Для цього і служить механізм ентропії (він же механізм перебудови матерії), згідно з статистичним визначенням якої її приріст дорівнює втраченій інформації і відповідно кількості тієї, яку можна записати.

Перебудова структури, об’єкта чи процесу не може не торкатись довколишнього середовища, а тому в процесі перебудови одної структури спостерігається перебудова і інших (відповідно об’єктів і процесів). Зв’язок між фізичними потоками Ji і силами, що їх викликають, Xn можна відстежити за співвідношеннями :

, i = 1,2,...n.

в яких коефіцієнти Lin називаються кінетичними і визначають вклад різних сил Xn в створення потоку Ji. В разі відсутності магнітного поля (Н) і обертання в системі (ww) кінетичні коефіцієнти прямого Lin і зворотного процесу Lni дорівнюють один одному, тобто Lin = Lni.

Коли ж указані ефекти мають місце то симетричність процесів в системі порушується і тоді: Lin(H)=Lni(-H), Lik(ww)=Lki(-ww). Це пов’язано з тим що сили Лоренца і Коріоліса не змінюються лише при одночасній зміні і напрямку обертання і напрямку магнітного поля.

Співвідношення Онсагера вказують на ще один важливий

принцип

в природі -

компенсації, з гідно з яким кожне порушення симетрії в природі компенсується іншим порушенням, або, навіть, кількома порушеннями

. Приклад взаємної компенсації обертового і магнітного ефектів не єдиний. Більш фундаментальною в цьому відношенні є знаменита теорема СРТ : процес не зміниться, якщо замінити частинки на античастинки (зарядове спряження С), ліве на праве (просторові спряження Р) і повернути час назад (замінити час t на -t, тобто зробити операцію обернення часу Т). Узагальнюючи наведенні приклади можна говорити про те, що сам процес створення Всесвіту можливий шляхом порушення симетрії вихідного стану матерії (першоматерії) з відповідними механізмами його компенсації. І саме завдячуючи цьому механізмові можна пояснити перехід Всесвіту з електромагнітного стану в речовинний з описаною вище асиметричністю обертового руху і процесів з магнітною складовою.

Ще одним фундаментальним принципом в природі є принцип оптимальної дії. Згідно з цим принципом

всі процеси протікають таким чином, щоб різниця між кінетичною і потенційною

енергією кожної миті просумована (проінтегрована) за час тривалості процесу була найменшою для реалізованого процесу серед всіх можливих варіантів його протікання

. Відомо багато принципів оптимальності, сформульованих для різних процесів і структур, але загальними для них є експоненційне зменшення кінетичного потенціалу (руху) з одночасним експоненційним збільшенням структурного потенціалу (потенційної енергії взаємного розташування).

Ця загальна риса всіх принципів оптимальності може бути формалізована, або визначена, як хвильовий принцип протікання процесів. Іншими словами, не існує оптимального процесу, який би не підкорявся хвильовому принципу і який би не міг бути описаним сумою гармонійних сінусоідальних функцій .

Розглядаючи найважливіші принципи будови і розвитку Всесвіту не можна не торкнутись

принципу Карми

, відомого в сучасній науці і техніці як принцип зворотного зв’язку. Коли через середовище протікає процес, то залишає по собі структури, що можуть суттєво впливати на протікання наступного в часі процесу. Вплив процесів минулого через сформоване середовище і вторинні процеси на ті, що відбуваються в даний час, або ж відбудуться в майбутньому і носить назву принципу Карми. Принцип Карми разом з хвильовим принципом лежить в основі формування оптимальних траєкторій процесів і, відповідно, оптимальних принципів, що їх описують.

Те, що Всесвіт є єдиним утворенням, єдиним цілим, підтверджується когерентністю (гармонійною) взаємоув’язкою конструкцій і процесів всіх рівнів. Ця єдність і гармонійна взаємозалежність всього і скрізь дозволяє по фрагменту Всесвіту відтворити, зрозуміти архітектуру цілого. Так, якщо відомо хоча б кілька теорем геометрії - їх можна взяти в якості постулатів і довести не тільки інші теореми, а й ті постулати, що були до того. Знаючи хоча б кілька параметрів одної з конструкцій складної системи можна відновити всі параметри даної системи .

Закінчуючи ций невеликий екскурс в світ фундаментальних законів і принципів будови Всесвіту будемо сподіватись, що маючи фрагменти цих законів зможемо хоч в якійсь мірі зрозуміти той світ, частиною якого є ми самі.

Розглядаючи фундаментальні принципи будови Всесвіту не можна обійти ще один важливий для розуміння буття принцип, що обґрунтовує тривалість явищ і процесів. Цей принцип можна сформувати таким чином:

космічним подіям відповідають космічні відрізки часу

. Сформульований принцип ґрунтується на співрозмірності фрактальних структур, ієрархічності і фундаментальності самих принципів і законів Природи. Чим більш фундаментальний і вищий в ієрархії принцип - тим більш фундаментальні процеси побудовані на ньому, створені цими процесами, і триваліші існуючи структури. Справедливе і обернене ствердження:

по тривалості життя структури можна судити про ієрархію і фундаментальність процесів і принципів природи, що їм відповідають

. При цьому необхідно звернути увагу на наслідки цього принципу. І перш за все - на тривалість життя структури чи об’єкту, що можуть існувати самостійно. Їх вік значно подовжується, якщо вони входять в склад системи більш високого рівня, тривалість життя якої довша (в відповідності до тривалості задачі цієї системи). Керуючись цим наслідком можна говорити про зміст і тривалість життя людини між трансформами життя та можливості розумних систем більш високого рівня (богів різних рангів і призначення).

Другим наслідком цього принципу є зростаюча детермінація поведінки систем більш високого рівня і відповідне зменшення відсотка власного вибору. Зростання детермінації зумовлюється зростаючою важливістю для стабільності Всесвіту фундаментальних законів і принципів. Порушення закону на останньому фракталі відображається лише на самому фракталі, в той час як порушення на перших може бути фатальним для всієї фрактальної структури. Подібний перерозподіл між визначеністю і « власним пошуком» обумовлює (майже?) повну залежність даного рівня від законів вищого, але надають деяку волю розумові даного рівня вносити корективи в закони нижчого порядку. Закон даного рівняння не розповсюджується на того, хто створює сам закон. 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.