.RU

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю - старонка 5


82.4.1.

Будова і катабалізм ліпідаў

1. Агульная характарыстыка класа.

2. Ферменты разбурэння ліпідаў. Клетачныя крыніцы тлустых кіслот і тыяэфірная актывацыя.

3. Накірункі -акіслення, лакалізацыя ў клетцы, паслядоўнасць хімічных рэакцый і энергетыка. Дэградацыя ненасычаных тлустых кіслот.

2Метабалічны атлас

[2, 3, 5, 6]2.4.2.

Біясінтэз тлустых кіслот і ліпідаў

1. Анабалізм тлустых кіслот, яго асаблівасці. Крыніцы ацэтыл-SKoA.

2. Біясінтэз ненасычаных тлустых кіслот, трыацылгліцэролаў і фосфаацылгліцырынаў (фосфаліпідаў).

3. Анабалічная ўтылізацыя ацэтыл-SKoA: утварэнне кетонавых целаў і халестыролу.

2Метабалічны атлас

[2, 3, 5, 6]2.4.3.

Выдзяленне тлустых кіслот і іх раздзяленне метадам ТСХ.

1.Атрыманне тлустых кіслот амыленнем тлустаў.

2. Нанясенне узорак кіслот на пластынку для ТСХ

3. Атрыманне храматаграммы і яе вызначэнне.

4Даведнікі, прыборы, хімічны пасуд і рэактывыАбарона справаздачы

2.4.4.

Рэфрактаметрычнае вызначэнне біямалекул у біялагічных вадкасцях.

1. Азнакамленне з будавай і працай рэфрактометра.

2. Авалодванне метадам рэфрактаметрыі.

3. Вызначэнне канцэнтрацыі бялкоў сывараткі крыві.

4Даведнікі, прыборы, хімічны пасуд і рэактывыАбарона справаздачы

2.5.

Катабалізм бялкоў і абмен амінакіслот (8)4

42.5.1.

Метабалізм бялкоў і амінакіслот

1. Асноўныя накірункі распаду бялкоў. Характарыстыка ферментаў.

2. Ператварэнні амінакіслот па амінагрупе. Трансамінаванне. Тыпы дэзамінавання амінакіслот. Акісляльнае дезамінаванне.

3. Декарбоксіляванне амінакіслот як асноўны накірунак утварэння біягенных амінаў.

2Метабалічная карта

[2, 5, 6, 8, 10]2.5.2.

Цыкл мачавіны.

1. Аміяк як канчатковы прадукт ператварэння азотазмяшчальных злучэнняў у млекакормячых, крыніцы яго ўтварэння.

2. Агульнае абясшкоджванне аміяку шляхам сінтэзу мачавіны, хімізм і фермантатыўнае забяспечванне працэса.

3. Энэргетыка і біяхімічная роля цыкла мачавіны.

2Метабалічная карта

[2, 5, 6, 8, 10]2.5.3.

Кіслотны гідроліз бялка.

1. Прыгатаванне прыбора для кіслотнага гідроліза бялка.

2. Выкананне эксперымента (гідроліз яічнага бялка салянай кіслатой).

3. Даследванне глыбіні і прадуктаў расшчаплення яічнага бялка.

4Даведнікі, прыборы, хімічны пасуд і рэактывы

[2, 5, 6, 8, 10]

Абарона справаздачы

2.6.

Метабалізм нуклеінавых кіслот і нуклеатыдаў (6)2

42.6.1.

Катабалізм і анабалізм нуклеінавых кіслот.

1. Асноўныя накірункі распаду нуклеінавых кіслот

2. Катабалізм пурыновых нуклеатыдаў і пурынавых асноў. Дэструкцыя пірымідзінавых нуклеатыдаў і асноў.

3. Біясінтэз пурынавых і пірымідзінавых нуклеатыдаў.

2Метабалічная карта

[2, 6, 7, 8]2.6.2.

Вызначэнне утрымання аміннага азоту ў біялагічным матэрыяле.

1. Вывучэнне матадаў колькаснага вызначэння бялковага азота ў біялагічным матэрыяле.

2. Вызначэнне азота ў гліцыне метадам фармолавага цітравання.

3. Вызначэнне аміннага азота ў насенні бабовых раслін.

4Даведнікі, прыборы, хімічны пасуд і рэактывы

[2, 6, 7, 8]

Абарона справаздачы

2.7.

Узаемасувязь абмену рэчываў у арганізме (2)2

калоквіум2.7.1.

Абмен рэчываў як адзіны інтэграваны працэс

1.Узаемасувязь і ўзаемазалежнасць клетачнага метабалізму.

2.Цыкл лімоннай кіслаты як цэнтральны метабалічны накірунак кругазвароту вугляроду ў арганізме

3. Рэгуляцыя метабалізму.

2Метабалічная карта

[1, 2, 5, 6]

МОДУЛЬ (РАЗДЗЕЛ) 3.

АГУЛЬНЫЯ ЗАКАНАМЕРНАСЦІ МАЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНІЗМАЎ ПЕРАДАЧЫ ГЕНЕТЫЧНАЙ ІНФАРМАЦЫІ (4)43.1Рэплікацыя і транскрыпцыя ДНК (2)23.1.1.

Біясінтэз нуклеінавых кіслот.

1. Механізмы рэплікацыі. Ініцыяцыя сінтэзу. Ферменты і кампаненты, якія ўдзельнічаюць у сінтэзе ДНК.

2. Транскрыпцыя (біясінтэз) ДНК.

3. ДНК-залежная РНК-полімераза. Этапы сінтэзу РНК.

2Метабалічны атлас

[2, 7, 8]3.2.

Трансляцыя23.2.1

Біясінтэз бялку.

1.Этапы бялковага сінтэзу і кампаненты для яго ажыццяўлення. Амініацыл-т-РНК-сінтэтаза.

2.Роля рыбасом ў біясінтэзе бялку. Рыбасомныя бялкі і рРНК. Полірыбасомы.

3.Механізмы трансляцыі. Асноўныя стадыі працэсу: ініцыяцыя, элангацыя, тэрмінацыя. Утварэнне біялагічна актыўнай канфармацыі. Посттрансляцыйная мадыфікацыя бялкоў. Рэгуляцыя бялковага сінтэзу.

2Табліцы

[2, 7, 8]

УСЯГО: 12862858


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.