.RU

4. Облік доходів бюджету.: Облік бухгалтерського синтетичного обліку доходів бюджету

Облік бухгалтерського синтетичного обліку доходів бюджету використовують пасивні рахунки 5 класу рахунків: 51 «Доходи загального фонду бюджету», 52 «Доходи, що розподіляються між бюджетами», 53 «Нез'ясовані надходження», 54 «Суми, тимчасово віднесені на доходи бюджету», 55 «Доходи спеціального фонду бюджету», 56 «Доходи, які підлягають розподілу між фондами бюджету».

Рахунок 51 має наступні рахунки III порядку:

511— «Податкові надходження»;

512 — «Неподаткові надходження»;

513 — «Доходи від операцій з капіталом»;

514 — «Офіційні трансферти»;

515 — «Державні цільові фонди».

Рахунок 52 має тільки один рахунок III порядку:

521 —«Податкові надходження».

Рахунок 55 має наступні рахунки 3 порядку:

551 — «Доходи від надходження спеціальних коштів»;

552 — «Доходи від надходження сум за дорученнями»;

554 — «Доходи від надходження інших власних коштів»;

555 — «Інші доходи спеціального фонду бюджету, які направляються на здійснення видатків»;

556 — «Кошти, отримані бюджетними установами з бюджетів інших рівнів». Рахунок 56 має наступні рахунки III порядку:

561 - «Податкові надходження»;

562 — «Неподаткові надходження».

По рахунках цього класу деталізація не передбачається. Код кожного із рахунків 5 класу «Доходи» складається із 25 знаків.

На рахунку 51 враховуються доходи загального фонду відповідних бюджетів. Це основний рахунок для обліку доходів. Повернення платникам переплат, яке відображається в дебеті рахунку 51, здійснюється на підставі заяви платника. На суму повернення бухгалтерія фіноргану виписує чек.

На рахунок 53 відносять суми, що надійшли на рахунки бюджету, для яких немає достатніх підстав зараховувати їх у доходи даного бюджету або відносити їх на відповідні коди бюджетної класифікації. Таке становище може виникнути в разі нечіткого й неповного заповнення передбачених реквізитів у платіжних документах. Фінансовий орган зобов'язаний негайно вжити заходів для з'ясування належності даних сум. Якщо протягом місяця з дня надходження не встановлено належності нез'ясованих сум, їх відносять на доходи загального фонду бюджету (рахунок 51).

Доходи загального фонду бюджету, які надходять, зараховують на основні рахунки по обліку грошових коштів: 11101 “рахунки по доходах загального фонду Державного бюджету» і 11108 «Поточний рахунок місцевого бюджету”.

Аналітичний облік доходів здійснюється в розрізі окремих видів доходів згідно з бюджетною класифікацією.

Аналітичний облік доходів по Державному та місцевим бюджетам здійснює бухгалтерія фінансового органу в книзі доходів за формою № 5-ф. У цій книзі відображають надходження і повернення переплат доходів бюджету. Обороти по кредиту ведуть в розрізі видів доходів, які відображають у рядках форми № 5-ф. Їх враховують у розрізі кожного числа місяця. Обороти по дебету відображають у рядках в порядку їх виникнення. Зазначення кодів бюджетної класифікації дає змогу встановити вид доходів, які повертаються. При цьому зміст рядків оборотів по кредиту і по дебету не збігається. Облік доходів, які розподіляються між бюджетами, також ведеться у книзі доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.