.RU

Беларуская мова - 1864


расплющивание расплюшчваньне, расглёшчваньнерасплющивать, расплющить, расплюснуть расплюшчваць, расплюшчыць, расплйснуць, парасплюшчваць; расплёшчваць, расплёшчыцьрасплясаться расскака`цца, раста`нчыццараспознавание распазнава`ньне, распазнаньнераспознавать, распознать распазнава`ць, распазнаць; угадваць, угад^ць * по вкусу рассмакав^цьрасполагать, -ложить 1) (что) разьмяркоўваць, разьмеркавйць; пара`дкаваць, упарадкаваць; расклада`ць, раскласьці; растаўля`ць, расставіць; 2) (кого к себе) заміля`ць, ва`біць, прывабіць; гарнуць, прыгарну`ць; 3) (чем) ару`даваць, кірава`ць; 4) (кого к чему н.) заахвочваць, заахвоціць (да чаго) ; нахіля`ць, нахіліць, прыхіліць (да чаго) ; 5) (душу на изв. лад) настройваць, настроіць * -гать (в см. намереваться) замёрвацца, замёрыцца; мець на думцы, МРЦЬ Замёр, мёцца * он к вам не расположен ён да вас няпрыхільны * я не расположен работать я ня ма`ю ахвоты да пра`цы * -гать временем мець час

располагаться, -ложиться-разьмяшча`цца, разьмёсьціццз; раскладацца, раскласьціся; садзіцца, сёсьці * -житься лагерем стаць ля`герам * он -жился на диване ён ўсёўся на кана`пе


расползаться см. Распалзыватьсярасползаться распоўзаццарасположение 1) разьмяшчэньне, раскла`д, стан, пазы`цыя, пара`дак; 2) ахвота; 3) (к кому) прыхільнасьць (да каго) , падаба`ньне (каго) , ла`ска, лйбасьць (да каго) * к чему здатнасьць, нахіл(да хваробы) * -ние к делу гарлівасьць да спра`вы * -ние духа настрой духа, гумар * иметь к кому-ние падабаць каго, быць прыхільным да каго * в хорошем -ложении у добрым гуморы * приобрел-ложение упа`у у ла`ску
расположенный 1) разьмёшчаны, разьмеркава`ны, расст^улены; раскладзены; упара`дкаваны, 2) (к кому) прыхільны, ласкавы; 3) (к чему) нр"гльны(да чаго) , ахвотны, ахвочы, памаўзьлівы (на што)располосовать 1) разьдзёрці, расшмата`ць; 2) пабіць, разрэзаць на палосы (зямлю)распорка 1) распорка; 2) распорваньнераспороть см. Распарыватьраспорядитель распарадчык, кіраўнік сііравы, загадчыкраспорядительность распарадчасьцьраспорядительный распарадчы


1 ... 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 ... 2581 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.