.RU

спеціальні фонди - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються

1. /but_bu_zarub.docНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються

спеціальні фонди


/. Короткострокові зобов 'язання

 1. Позики, облігації та цінні папери

 2. Банківські кредити

 3. Аванси отримані в рахунок поставок

 4. Зобов'язання з поставок та наданих послуг

 5. Зобов'язання по векселях

6.( Зобов'язання по податках, з виплат на соціальне страхування

 1. Зобов'язання з винагороди

 2. Зобов'язання всередині підприємства

 3. Залишкові короткострокові зобов'язання

//. Спеціальні фонди

E. Розрахунки між періодами та
надходження

майбутніх

періодів535-Бухгалтерський

облік у

заг.

Типова будова балансу відповідно


до Торгового Кодексу НімеччиниАКТИВ


ПАСИВА. Основне майно


А. Власний

капітал


1. Імматеріальні активи
/. Уставний капітал .
1. Концесії, охорона підприємницьких прав і
інші подібні права і вартості
//. Резервний капітал
2. Вартість підприємства або вартість фірми
3. Внесені задатки
III. Резерви прибутку
//. Споруди і обладнаний'
1. Передбачений законом резерв
1. Земельні ділянки, права, схожі з
2. Резерв для власної пайової участі
землевласницькими, а також будівлі,
3.Резерви, передбачені уставом
включаючи будівлю на чужих земельних
4. Інші резерви з прибутку
ділянках
IV. Перенесення прибутку/збитків на
2. Технічні споруди і машини
наступний господарський рік
3. Інші споруди, заводський і конторський
V. Річний надлишок /річний збиток s
інвентар

В. Відрахування


4. Внесені задатки

і

капітальні вкладення в
/. Відрахування на пенсії і подібні зобов 'язання
будівництво
II. Відрахування за податками
///. Фінансові вкладення
ПІ. Інші відрахування
1. Пайова участь в спільних підприємствах

С. Зобов'язання


2. Позики спільним підприємствам
/. Позики
3. Участь в інших підприємствах
II. Зобов 'язання по відношенню до кредитних
4. Позики підприємствам, в які здійснені
інститутів ,
вклади (участь)
III. Отримані в рахунок замовлень задатки
5. Цінні папери в складі основних засобів
IV. Зобов'язання за поставками і послугами
6. Інші позики
V. Зобов 'язання з прийняття переказного

В. Оборотне майно

ь
векселя і видачі власних векселів
/ Запаси
VI. Зобов 'язання по відношенню до спільних
1. Сировина, допоміжні і виробничі
підприємств
матеріали
VII. Зобов 'язання по відношенню до
2. Напівфабрикати, незавершені послуги
підприємств, в які здійснені капіталовкладення
3. Готова продукція і товари
VIII. Інші зобов 'язання
4. Внесені задатки
- в т.ч. за податками
//. Вимоги
- в т.ч. в рамках соціального страхування
1. Вимоги з поставок і послуг

D. Статті, які розмежовують витрати і


2. Вимоги до спільних підприємств

доходи, між суміжними звітними періодами


3. Вимоги до підприємств, в які здійснені
вклади (участь)
///. Цінні папери
1. Пайова участь в спільних підприємствах
2. Пайова участь у власному підприємстві
3. Інші цінні папери
IV. Чеки, залишок в касі, грошові кошти на

/ '


рахунках в федеральному і поштовому банках.
грошові кошти в кредитних установах

С. Статті, що розмежовують витрати і


доходи між суміжними звітними періодами


Додаток Б
Типова будова звіту про прибутки та збитки в Польщі
Калькуляційний варіДнт


ВИТРАТИ ТА ЗБИТКИ


A. Витрати на продані товари

та

продукцію


/, Вартість проданих товарів та матеріалів
II. Витрати на виготовлення проданої продукції

 1. Витрати продажу

 2. Витрати загального управління

B. Прибуток під продажу


C. Інші операційні витрати


/. Вартість проданого довгострокового майна

-536-


Додатки

//. Інші операційні витрати
D. Прибуток від операційної діяльності
Е. Фінансові витрати
/. Відрахування, які актуалізують вартість довгострокового майна, а також короткострокових
цінних паперів
II. Відсотки до сплати -у тому числі для залежних одиниць тс
об'єднань
III. Інші фінансові витрати
F. Прибуток-брутто від господарської діяльності
G. Надзвичайні витрати
Н. Прибуток-брутто
І. Обов'язкові відрахування від фінансового результату

-


11. Податок на доходи від фізичних або юридичних осіб
///. Інші обов 'язкові відрахування
і. Прибуток нетто

1НАДХОДЖЕННЯ ТА ПРИБУТИ

А. Надходження від продажу та порівняні з ними
/. Виручка від продажу продукції
II. Виручка від продажу товарів та матеріалів
В. Збитки від продажу
С. Інші операційні надходження
/. Виручка від продажу об'єктів довгострокового майна
II. Дотації
III. Інші операційні надходження

'


D. Збитки від операційної діяльності
Е. Фінансові надходження
/. Дивіденди від участі -у тому числі від залежних одиниць та
об 'єднань
II. Стягнені відсотки
НІ. Інші
F. Збитки-брутто від господарської діяльності
G. Надзвичайні прибутки

\


Н. Збитки-брутто
І. Збитки-нетто
1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.